Julkaistu 24.09.2013

Artikkelien kategoriat

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Pohjoismaiden neuvosto on vaatinut sisäisestä turvallisuudesta vastaavia ministereitä ryhtymään toimenpiteisiin Stoltenbergin raportin pohjalta. Keskiryhmä on mm. esittänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen ministereille. Keskiryhmän mielestä ministerit eivät ole olleet riittävän aktiivisia esimerkiksi pohjoismaisen kriisi- ja katastrofivalmiuden alalla tehtävässä yhteistyössä.

Toinen keskiryhmän kannalta mielenkiintoinen asia on selonteko EU-yhteistyöstä, joka saatiin keskiryhmän ehdotuksesta ensimmäisen kerran viime vuoden istunnossa.

Lisäksi keskiryhmä toivoo laajaa debattia mm. sairaanhoitoalan yhteistyöstä sosiaali- ja terveysministereiden kanssa.

Pohjoismaiden neuvoston 65. istunto järjestetään tänä vuonna Norjassa, Oslossa 29.-31. lokakuuta 2013. Istunto on pohjoismaisen yhteistyön vuoden päätapahtuma, ja sen asialista on erittäin laaja ja sisältää lukuisia ministeritason debatteja.

 

Lisätietoja:
Terhi Tikkala, pääsihteeri
Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä
Puh. +358 50 434 5019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi