Julkaistu 28.10.2013

Artikkelien kategoriat

Nyt tarvitaan poliittista tahtoa – Pohjoismainen yhteistyö tekee paluun

LEHDISTÖTIEDOTE

Keskiryhmän mielestä pohjoismaisen yhteistyön poliittiset tulokset ovat laihoja, koska pohjoismaista yhteistyötä ei ole vuosikausiin priorisoitu muiden, jatkuvasti lisääntyneiden kansainvälisten velvoitteiden joukossa. Tilanne on kuitenkin vähitellen muuttunut parempaan suuntaan ja Keskiryhmä katsoo pohjoismaisen yhteistyön tehneen nyt paluun.

– Pohjoismaisen yhteistyön tavoitetasoa täytyy nostaa, jotta se vastaisi kansalaisten korkeita odotuksia. Tarvitaan poliittista tahtoa. Pohjoismainen yhteistyö on lähellä ihmistä. Meillä on vastuu siitä, että se toimii, sanoo keskiryhmän puheenjohtaja Åsa Torstensson.

– Keskiryhmässä olemme aina pyrkineet suhteuttamaan pohjoismaisen yhteistyön muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Olemme esimerkiksi vaatineet systemaattisempaa EU-yhteistyötä, jottei uusi EU-lainsäädäntö loisi esteitä Pohjoismaiden väliselle vapaalle liikkuvuudelle. Meidän mielestämme pohjoismaisuudessa on valtava määrä käyttämätöntä potentiaalia, myös muissa kansainvälisissä yhteyksissä, Torstensson jatkaa.

Keskiryhmälle Pohjoismaiden neuvosto on parlamentaarisen osallistumisen ja demokraattisen valvonnan foorumi. Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto ovat myös välineitä pohjoismaisten arvojen säilyttämiselle ja levittämiselle globalisoituneessa maailmassa.

Lisätietoja

Åsa Torstensson

puh. +4670343 9618

Terhi Tikkala, Keskiryhmän pääsihteeri

puh. +358 504345019

terhi.tikkala(AT)eduskunta.fi