Julkaistu 12.06.2024

Onko Pohjoismaista toistensa strategisiksi kumppaneiksi?

Huhtikuussa hyväksyttiin uusi visio pohjoismaiselle puolustusyhteistyölle Nordefcolle. Keskiryhmä on esittänyt siihen liittyen kirjallisen kysymyksen Pohjoismaiden hallituksille. Ryhmä toivoo strategisen yhteistyön lisäämistä Pohjoismaiden välillä.

30. huhtikuuta hyväksytyssä Nordefcon uudessa visiossa strateginen vuoropuhelu mainitaan puolustusyhteistyön tärkeimpänä prioriteettina. Se, että kaikki Pohjoismaat ovat nyt osa samaa puolustusliittoa, Natoa, on historiallista. Keskiryhmä toivoo sen tiivistävän yhteistyötä myös muilla politiikan osa-alueilla.

Uudessa visiossa viitataan yhteisen tilannekuvan tarpeeseen. Keskiryhmän mielestä yhteistä tilannekuvaa tarvitaan myös laajemmin kuin puolustuspolitiikassa. Keskiryhmän kolme kysymystä Pohjoismaiden hallituksille:

”Tarkoittaako Nordefcon uusi visio uutta linjaa myös muilla politiikan osa-alueilla, niin että Pohjoismaat näkevät toisensa entistä enemmän strategisina kumppaneina?

Mihin toimiin Pohjoismaiden hallitukset aikovat ryhtyä vahvistaakseen yhteistä pohjoismaista tilannekuvaa paitsi puolustuksessa myös muilla aloilla?

Miten hallitukset näkevät Pohjoismaiden parlamenttien – ja Pohjoismaiden neuvoston – roolin yhteisen tilannekuvan muodostamisessa?”

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.