Publicerad på 05.06.2024

Efterfrågar strategiskt samarbete i Norden

I april antogs en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Mittengruppen har därför ställt en fråga till de Nordiska regeringarna. Och man hoppas se ett ökat strategiskt samarbete inom Norden.

I den nya Nordefco-vision som antogs den 30 april nämns strategisk dialog som högsta prioritet inom försvarssamarbetet. Att alla de nordiska länderna nu ingår i samma försvarsallians, Nato, är historiskt och Mittengruppen hoppas att det leder till ett närmare samarbete också på andra området.

Den antagna visionen pekar på behovet av en gemensam lägesuppfattning och det är eftersträvansvärt också i vidare bemärkelse än i försvarsfrågor. Mittengruppen har därför ställt tre frågor till de nordiska regeringarna:

”Betyder den nya Nordefco-visionen en ny linje också i andra sektorer, så att de nordiska länderna i allt större omfattning ser varandra som strategiska partners?

Vilka åtgärder kommer de nordiska regeringarna att ta för att förstärka den gemensamma lägesuppfattningen i Norden, inte enbart inom det militära utan också inom andra områden?

Hur ser regeringarna på betydelsen av de nordiska parlamenten – och Nordiska rådets roll – för den gemensamma lägesbilden?”

Hela dokumentet med frågan som Mittengruppen ställt kan i sin helhet läsas här.