Nyheter

  • Rensa alla

Håll fast vid det nordiska Brysselkontoret!

Mittengruppen är nöjd med presidiets beslut om att förlänga EU-kontorets mandat och kommer att satsa på att plenarförsamlingen följer presidiets rekommendation.

Publicerad på: 08.09.2021 Läs mer

Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

Mittengruppen kan inte godkänna Nordiska ministerrådets budgetförslag 2022 i dess nuvarande format.

Publicerad på: 05.09.2021 Läs mer

Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

Mittengruppen vill att cybersäkerhet och hybridhot får en mer central ställning inom det nordiska...

Publicerad på: 30.06.2021 Läs mer

Norden ska ingå en klimatallians!

Nordiska rådet går vidare med Mittengruppens förslag om att fastställa gemensamma nordiska klimatmål Den...

Publicerad på: 29.06.2021 Läs mer

Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession....

Publicerad på: 29.06.2021 Läs mer

Efterlyser en gemensam lägesbild från de nordiska regeringarna

I en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna frågar Mittengruppen om de nordiska regeringarnas...

Publicerad på: 27.04.2021 Läs mer

Lad os få adgang til hinandens TV i Norden!

Den nordiske sprog- og kulturforståelse er vigtig for os i Mittengruppen. På dagens møde...

Publicerad på: 14.04.2021 Läs mer

Ungas klimat- och miljöinnovationer ska få nordisk finansiering

Utskottet för ett Hållbart Norden godkände idag utskottsförslaget om en ungas fond för klimat och...

Publicerad på: 13.04.2021 Läs mer

Vill ha en ”Stoltenberg II -rapport” om utrikes- och säkerhetspolitik

Nordiska rådets presidium diskuterade i dag Mittengruppens förslag om att rekommendera de nordiska regeringarna...

Publicerad på: 13.04.2021 Läs mer