Nyheter

  • Rensa alla

Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

Mittengruppen vill att cybersäkerhet och hybridhot får en mer central ställning inom det nordiska...

Publicerad på: 30.06.2021 Läs mer

Norden ska ingå en klimatallians!

Nordiska rådet går vidare med Mittengruppens förslag om att fastställa gemensamma nordiska klimatmål Den...

Publicerad på: 29.06.2021 Läs mer

Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession....

Publicerad på: 29.06.2021 Läs mer

Efterlyser en gemensam lägesbild från de nordiska regeringarna

I en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna frågar Mittengruppen om de nordiska regeringarnas...

Publicerad på: 27.04.2021 Läs mer

Lad os få adgang til hinandens TV i Norden!

Den nordiske sprog- og kulturforståelse er vigtig for os i Mittengruppen. På dagens møde...

Publicerad på: 14.04.2021 Läs mer

Ungas klimat- och miljöinnovationer ska få nordisk finansiering

Utskottet för ett Hållbart Norden godkände idag utskottsförslaget om en ungas fond för klimat och...

Publicerad på: 13.04.2021 Läs mer

Vill ha en ”Stoltenberg II -rapport” om utrikes- och säkerhetspolitik

Nordiska rådets presidium diskuterade i dag Mittengruppens förslag om att rekommendera de nordiska regeringarna...

Publicerad på: 13.04.2021 Läs mer

Linda Modig fortsätter leda Mittengruppen

Mittengruppen har på sitt gruppmöte valt en styrelse för den kommande ettårsperioden. Linda Modig...

Publicerad på: 12.04.2021 Läs mer

Regeringarna säger nej till att utveckla gemensamma regler för resor inom Norden

Mittengruppen har mottagit svar från de nordiska regeringarna på sin skriftliga fråga om regeringarna...

Publicerad på: 15.03.2021 Läs mer