Nyheter

  • Rensa alla

Enigt utskott i uttalande: Ompröva besparingar på kultur och utbildning

Ett enigt utskott för kunskap och kultur i Nordiska rådet har gjort ett uttalande...

Publicerad på: 29.06.2022 Läs mer

Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

Mittengruppen är nöjd med kompromissens totalsumma men kritiserar kortvarigheten av kompensationen till kulturverksamheterna. Den...

Publicerad på: 29.06.2022 Läs mer

Efterlyser en strategisk diskussion om nordiska samarbetets framtid

Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn talat för en uppdatering och uppgradering...

Publicerad på: 28.06.2022 Läs mer

Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn uttryckt sitt stöd till en fortsatt...

Publicerad på: 28.06.2022 Läs mer

Förslag om studentrabatt på resor i Norden och folkhögskolesamarbete

Mittengruppen har nu presenterat två nya medlemsförslag. Det ena handlar om studentrabatt på resor...

Publicerad på: 28.06.2022 Läs mer

Nordiska rådet behöver dra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget

Den nya säkerhetspolitiska situationen påverkar också det nordiska samarbetet. Mittengruppen föreslår nu att Nordiska...

Publicerad på: 09.06.2022 Läs mer

Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko...

Publicerad på: 01.06.2022 Läs mer
Mittengruppens ordförande Linda Modig talar på gruppmötet

Mittengruppen efterfrågar modernisering av Helsingforsavtalet

Är de Nordiska regeringarna beredda att modernisera ”Nordens grundlag” Helsingforsavtalet? Den frågan ställde Mittengruppens...

Publicerad på: 19.05.2022 Läs mer

Kräver svar om nedskärningar i kulturbudgeten

Kultur- och utbildningssektorerna tvingas till stora nedskärningar i Nordiska ministerrådets budget. I en skriftlig...

Publicerad på: 26.04.2022 Läs mer