Sökresultat för Skriftliga frågor

  • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

    I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen från Mittengruppen beskriver Nordiska ministerrådet den process som har lett till den nuvarande fyraåriga budgetramen...

    Läs mer
  • Mittengruppen lyfter livsmedelssäkerheten

    Livsmedelssäkerheten är en viktig framtidsfråga för Norden. Frågans aktualitet har ökat med anledning av kriget i Ukraina. Just nu behandlas både ett förslag och en skriftlig fråga från Mittengruppen. Konsekvenserna...

    Läs mer