Sökresultat för Skriftliga frågor

 • Efterfrågar ett proaktivt nordiskt EU-samarbete

  ...de flesta europeiska frågorna inte räcker med nordiska koalitioner, samt att argumentationen i de gemensamma inspelen alltid bör vara europeisk – inte nordisk. De nordiska regeringarna svarar ytterligare att de...

  Läs mer
 • Oro över nya näringsrekommendationer

  ...som ett antal branschorganisationer i de nordiska länderna framfört. Ministerrådet har nu svarat. I svaret redogörs mer utförligt för hur processen gått till. En av dem som undertecknade den skriftliga...

  Läs mer
 • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

  I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen från Mittengruppen beskriver Nordiska ministerrådet den process som har lett till den nuvarande fyraåriga budgetramen...

  Läs mer
 • Mittengruppen lyfter livsmedelssäkerheten

  Livsmedelssäkerheten är en viktig framtidsfråga för Norden. Frågans aktualitet har ökat med anledning av kriget i Ukraina. Just nu behandlas både ett förslag och en skriftlig fråga från Mittengruppen. Konsekvenserna...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...nya medlemsförslag eller skriftliga frågor, om samarbete mellan forskninginstanser och näringsliv, för beredskap inför klimatförändringen som beaktar de genresurser som NordGen besitter.  Gröna transportkorridorer är av högsta vikt för Norden,...

  Läs mer