Publicerad på 15.12.2022

Mittengruppen lyfter livsmedelssäkerheten

Livsmedelssäkerheten är en viktig framtidsfråga för Norden. Frågans aktualitet har ökat med anledning av kriget i Ukraina. Just nu behandlas både ett förslag och en skriftlig fråga från Mittengruppen.

Konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina påverkar livsmedelssäkerheten i stora delar av världen, så också i Norden. De gröna näringarna påverkas i hög grad av tillgången till, och priserna på, olika insatsvaror. Energipriserna har också stor påverkan. I en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna undrar Mittengruppen vilka åtgärder som man på kort sikt avser göra för att underlätta jordbrukssektorns utmaningar.

Mittengruppen har dessutom lämnat in ett förslag om en gemensam satsning på nordisk livsmedelssäkerhet. Det förslaget berör bland annat ökad samordning av forskning och utveckling av ekologiska och kommersiella grödor kopplat till klimatförändringarna. Men det tar också fasta på självförsörjningsgraden och NordGens roll som en garant för livsmedelssäkerheten.

Medlemsförslaget väntas komma upp till en första behandling i Nordiska rådets hållbarhetsutskott vid januarimötet i Stockholm.

Bilden: Mittengruppen samlad för sitt gruppmöte i Helsingfors under höstens session.