Nyheter

  • Rensa alla

Ukrainas sak är vår

Mittengruppens gruppanförande på debatten om kriget i Ukraina under Nordiska rådets temasession i Malmö...

Publicerad på: 22.03.2022 Läs mer

Enestam-rapporten skall inte bli hyllvärmare!

I samband med Nordiska rådets session i november i år publicerade Jan-Erik Enestam sin...

Publicerad på: 14.12.2021 Läs mer
Arman Teimouri

Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

Tystnadsplikt är hinder som vi behöver överkomma snarare än att hålla som en ursäkt...

Publicerad på: 15.11.2021 Läs mer

Nordiska rådet bör ta ansvar för att koordinera nordiska synpunkter inom EU

Mittengruppens konsekventa linje är att få ett koordinerat nordiskt agerande gentemot EU – inte...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer

Gemensamma hotbilder förutsätter gemensam nordisk riskanalys

De nordiska länderna har fler gemensamma hotbilder nu än tidigare. Det har gjort att...

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer

De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

Mittengruppens talesperson på Nordiska rådets session i Köpenhamn under behandlingen av Nordiska ministerrådets arktiska...

Publicerad på: 03.11.2021 Läs mer

Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

Mittengruppen deltar i Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1.-4. november 2021.

Publicerad på: 28.10.2021 Läs mer

Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

Mittengruppen vill att cybersäkerhet och hybridhot får en mer central ställning inom det nordiska...

Publicerad på: 30.06.2021 Läs mer