Nyheter

  • Rensa alla

Efterfrågar strategiskt samarbete i Norden

I april antogs en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Mittengruppen har därför...

Publicerad på: 05.06.2024 Läs mer

Nordiska rådet vill hjälpa förföljda studenter

Norden bör ta ansvar för säkerhet och demokrati i vår närhet. Studenter som blir,...

Publicerad på: 10.04.2024 Läs mer

Uppmanar Nordens regeringar: öka samarbetet om beredskap och infrastruktur!

Mittengruppen efterlyser en grundlig redogörelse från de nordiska transportministrarna. I ett medlemsförslag kräver man...

Publicerad på: 09.04.2024 Läs mer

Helsingforsavtalet bör uppdateras nu!

Mittengruppen anser att Helsingforsavtalet måste moderniseras nu. Det finns både risker och möjligheter i...

Publicerad på: 08.04.2024 Läs mer

Föreslår nordiskt kunskapscenter för artificiell intelligens

Det pågår en explosionsartad utveckling när det gäller artificiell intelligens. Detta innebär svåra avvägningar...

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

Vill ha starkare gemensam nordisk utrikes- och säkerhetspolitik

Mittengruppens anförande under utrikesministerdebatten på Nordiska rådets session 2023 i Oslo hölls av Jouni...

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

Hur skall Norden organisera sitt Nato-samarbete?

Under Nordiska rådets session föreslog Mittengruppen att de nordiska länderna borde organisera sitt interna...

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

Helsingforsavtalets framtid diskuterades i Oslo

Arbetet med att se över nordiska rådets ”grundlag”, Helsingforsavtalet, har inletts. Under tisdagen möttes...

Publicerad på: 23.08.2023 Läs mer

Förnya Nordiska rådets mandat i säkerhetspolitik genom att revidera Helsingforsavtalet

Mittengruppen vill förstärka utrikes- och säkerhetspolitikens roll inom Nordiska rådet. För närvarande behandlas dessa...

Publicerad på: 15.03.2023 Läs mer