Publicerad på 10.04.2024

Nordiska rådet vill hjälpa förföljda studenter

Norden bör ta ansvar för säkerhet och demokrati i vår närhet. Studenter som blir, eller riskerar att bli, förföljda för sina åsikter bör ges möjlighet att slutföra sina studier i trygghet – i Norden. Det beslutade Nordiska rådet att rekommendera de nordiska regeringarna vid temasessionen i Torshamn, Färöarna. Förslaget kom från Mittengruppen.

Sedan 2015 kan förföljda studenter ges möjlighet att avsluta sina studier i Norge genom programmet Students at risk. Liknande insatser bör erbjudas i hela Norden, genom samarbete. Den slutsatsen drog Nordiska rådets temasession på Färöarna när man beslutade att skicka en rekommendation till Nordiska ministerrådet.

Norden bör bidra till fred, stabilitet och frihet i vårt närområde. Ungefär så kan man dels sammanfatta kärnan i Nordiska rådets internationella strategi. För Mittengruppens del är dessa värderingar mycket viktiga.

– I en värld där antalet demokratier dessvärre blir färre är detta ett särdeles viktigt förslag som vi skickar vidare till regeringarna, framhöll Mittengruppens Kathrine Kleveland, Norge, under debatten i Torshamn.

En gång tidigare har Mittengruppen lyfts frågan om insatser för förföljda studenter. Den gången blev ministerrådets svar att detta är en nationell angelägenhet. Så snävt kan man inte längre se på saken, anser Kathrine Kleveland.

– Ingen kan ha undgått att vi sedan mer än två år har ett krig i vår närhet. Vi måste ta ansvar. Dels för de studenter som hotas av krig, men också för de demokratiskt sinnade studenter som i dag tystas men som en dag kan bidra till att göra diktaturer till demokratier. Det är ingen tvekan om att det gagnar Norden och vår gemensamma framtid.

Bilden: Kathrine Kleveland. Foto: Gwenael Akira Helmsdal Carre.