Sökresultat för Utbildning

 • Möjligheter till distansstudier i Norden skall förbättras

  ...en plattform till online-kurser inom högre utbildning, som kan erbjudas på hela Nordplus-området. Det här skulle göra det möjligt att studera online i ett annat nordiskt land än var man...

  Läs mer
 • Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

  Under Nordiska rådets sessionsvecka har det pågått debatt och dialog med Nordiska ministerrådet om de föreslagna besparingarna på den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten under 2021. Besparingarna är nödvändiga för att...

  Läs mer
 • Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

  I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de relativt stora nedskärningarna inom kulturbudgeten innebär för de olika verksamheterna, samt närmare information om de nya,...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...ändringar inom Nordiska ministerrådets budget från och med 2021, särskilt effekten av nedskärningarna på kultur-, utbildnings- och forskningsområdet. Mittengruppen fortsätter arbeta att det skall vara lätt att arbeta, flytta och...

  Läs mer
 • Mittengruppens ställningstagande till det nordiska samarbetet för att förebygga radikalisering

  ...konkret som utbildning, jobb och en klar, säker framtid. För det behövs förebilder, stödpersoner och förväntningar om att ungdomar ska prestera enligt bästa förmåga. Utbildningen bör ge en tillräcklig kunskapsgrund...

  Läs mer
 • Cybersäkerheten borde utökas i Norden

  ...utbildning som ökar cybersäkerheten och cybermedvetenheten, t.ex. ett digitalt körkort eller ett kostnadsfritt utbildningspaket, som är möjligt att föreverkliga i olika format såsom t.ex. spel eller vuxenutbildning. Medlemsförslag: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1640-kultur  ...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden

  ...så kastar återvinningsgraden mellan 10 % och 90 % EU-medlemsländerna emellan. Här kommer hållbarhetstänk och design in som nödvändiga faktorer i dagens byggnadsplanering: utbildning inom branschen måste främja resurseffektivitet och...

  Läs mer
 • Ny styrelse för Mittengruppen

  ...utbildningsutskottet André N. Skjelstad, Venstre i Norge, medborgar- och konsumentutskottet Karen Ellemann, Venstre i Danmark, kultur och utbildningsutskottet Bertel Haarder, Venstre i Danmark, Nordiska rådets presidium Penilla Gunther, Kristdemokraterna i...

  Läs mer
 • Åsa Torstensson fortsätter som Mittengruppens ordförande

  ...utbildningsutskottet Anders Andersson, Kristdemokraterna i Sverige, välfärdutskottet Rigmor Andersen Eide, Kristelig folkeparti i Norge, kultur och utbildningsutskottet André N. Skjelstad (ny), Venstre i Norge, medborgar- och konsumentutskottet Höskuldur Þórhallsson, Framsóknarflokkurinn...

  Läs mer