Sökresultat för Utbildning

 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...som nu frigörs genom att skära ned den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten, är för små för att göra skillnad på klimatarbetet. Däremot är effekten av nedskärningarna på kultur- och utbildningssamarbetet...

  Läs mer
 • Enigt utskott i uttalande: Ompröva besparingar på kultur och utbildning

  ...finansieringen av kulturen. Med anledning av detta har utskottet för kunskap och kultur gjort ett gemensamt uttalande. I uttalandet uppmanar man ministerrådet att ompröva besparingarna på kultur och utbildning. Mittengruppens...

  Läs mer
 • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

  ...2021-24, samt den omprioritering som ramen innebär. Under fyraårsperioden kommer kultursektorn förlora drygt en femtedel av dess finansiering, och utbildningssektorn ca. 15 %. Pengarna som fås genom omprioritering, 40 MDKK...

  Läs mer
 • Arbetet för att rädda kulturbudgeten går vidare

  I utskottet för kunskap och kultur består enigheten om kulturbudgeten. Utskottet vill motverka stora besparingar på kultursektorn. Det stod klart vid dagens möte i Reykjavik. Den nordiska kulturbudgeten har orsakat...

  Läs mer
 • Möjligheter till distansstudier i Norden skall förbättras

  ...en plattform till online-kurser inom högre utbildning, som kan erbjudas på hela Nordplus-området. Det här skulle göra det möjligt att studera online i ett annat nordiskt land än var man...

  Läs mer
 • Kräver svar om nedskärningar i kulturbudgeten

  Kultur- och utbildningssektorerna tvingas till stora nedskärningar i Nordiska ministerrådets budget. I en skriftlig fråga till ministerrådet kräver Mittengruppen svar på vilka konsekvenser det kommer att få för verksamheterna. För...

  Läs mer
 • Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

  Under Nordiska rådets sessionsvecka har det pågått debatt och dialog med Nordiska ministerrådet om de föreslagna besparingarna på den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten under 2021. Besparingarna är nödvändiga för att...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...till i nuläget obestämda föremål inom kultur- och utbildningssektorerna. Fördelningen av denna summa bestäms i samarbete mellan Nordiska rådet och ministerrådet senare i år. – Vi är naturligtvis nöjda med...

  Läs mer
 • Vi skal styrke det nordiske i læreruddannelsen

  På mødet i udvalget for kundskab og kultur præsenterede Mittengruppen et nyt medlemsforslag om at styrke det nordiske i læreruddannelsen. Det forslås, at der i højere grad sættes fokus på...

  Läs mer