Sökresultat för Utbildning

 • Den nordiska budgetkompromissen köper tid för kultur och utbildning

  ...som nu frigörs genom att skära ned den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten, är för små för att göra skillnad på klimatarbetet. Däremot är effekten av nedskärningarna på kultur- och utbildningssamarbetet...

  Läs mer
 • Möjligheter till distansstudier i Norden skall förbättras

  ...en plattform till online-kurser inom högre utbildning, som kan erbjudas på hela Nordplus-området. Det här skulle göra det möjligt att studera online i ett annat nordiskt land än var man...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...press. Kultursektorn har lidit, då det inte har varit möjligt att samlas till sådant som vi normalt gör. Dessutom drabbas kultur- och utbildningssektorerna av den stora budgetomställningen i det nordiska...

  Läs mer
 • Mittengruppens ställningstagande till det nordiska samarbetet för att förebygga radikalisering

  ...konkret som utbildning, jobb och en klar, säker framtid. För det behövs förebilder, stödpersoner och förväntningar om att ungdomar ska prestera enligt bästa förmåga. Utbildningen bör ge en tillräcklig kunskapsgrund...

  Läs mer
 • Kräver svar om nedskärningar i kulturbudgeten

  Kultur- och utbildningssektorerna tvingas till stora nedskärningar i Nordiska ministerrådets budget. I en skriftlig fråga till ministerrådet kräver Mittengruppen svar på vilka konsekvenser det kommer att få för verksamheterna. För...

  Läs mer
 • Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

  Under Nordiska rådets sessionsvecka har det pågått debatt och dialog med Nordiska ministerrådet om de föreslagna besparingarna på den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten under 2021. Besparingarna är nödvändiga för att...

  Läs mer
 • Cybersäkerheten borde utökas i Norden

  ...utbildning som ökar cybersäkerheten och cybermedvetenheten, t.ex. ett digitalt körkort eller ett kostnadsfritt utbildningspaket, som är möjligt att föreverkliga i olika format såsom t.ex. spel eller vuxenutbildning. Medlemsförslag: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1640-kultur  ...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden

  ...så kastar återvinningsgraden mellan 10 % och 90 % EU-medlemsländerna emellan. Här kommer hållbarhetstänk och design in som nödvändiga faktorer i dagens byggnadsplanering: utbildning inom branschen måste främja resurseffektivitet och...

  Läs mer
 • Ny styrelse för Mittengruppen

  ...utbildningsutskottet André N. Skjelstad, Venstre i Norge, medborgar- och konsumentutskottet Karen Ellemann, Venstre i Danmark, kultur och utbildningsutskottet Bertel Haarder, Venstre i Danmark, Nordiska rådets presidium Penilla Gunther, Kristdemokraterna i...

  Läs mer