Sökresultat för Utbildning

 • Cybersäkerheten borde utökas i Norden

  ...utbildning som ökar cybersäkerheten och cybermedvetenheten, t.ex. ett digitalt körkort eller ett kostnadsfritt utbildningspaket, som är möjligt att föreverkliga i olika format såsom t.ex. spel eller vuxenutbildning. Medlemsförslag: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1640-kultur  ...

  Läs mer
 • Mittengruppen med på Nordiska rådets temasession i Reykjavik

  Temasessionen har två huvudteman: energi och säkerhet, samt Nordiska ministerrådets arbetsprogram för åren 2025-30. En ny internationell strategi för Nordiska rådet godkänns också. Dessutom slutbehandlas rådets sedvanliga ärenden, däribland totalt...

  Läs mer
 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden

  ...så kastar återvinningsgraden mellan 10 % och 90 % EU-medlemsländerna emellan. Här kommer hållbarhetstänk och design in som nödvändiga faktorer i dagens byggnadsplanering: utbildning inom branschen måste främja resurseffektivitet och...

  Läs mer
 • Ny styrelse för Mittengruppen

  ...utbildningsutskottet André N. Skjelstad, Venstre i Norge, medborgar- och konsumentutskottet Karen Ellemann, Venstre i Danmark, kultur och utbildningsutskottet Bertel Haarder, Venstre i Danmark, Nordiska rådets presidium Penilla Gunther, Kristdemokraterna i...

  Läs mer
 • Kontakt

  Terhi Tikkala, Finland Generalsekreterare Sekretariatets ledning, allmän politik, utrikes-, säkerhets- och EU-politik, presidiets budgetgrupp, valkommittén +358 50 434 5019 terhi.tikkala@eduskunta.fi Johan Fälldin, Sverige Politiskt sakkunnig Kultur-, utbildnings- och forskningspolitik, fri...

  Läs mer
 • Åsa Torstensson fortsätter som Mittengruppens ordförande

  ...utbildningsutskottet Anders Andersson, Kristdemokraterna i Sverige, välfärdutskottet Rigmor Andersen Eide, Kristelig folkeparti i Norge, kultur och utbildningsutskottet André N. Skjelstad (ny), Venstre i Norge, medborgar- och konsumentutskottet Höskuldur Þórhallsson, Framsóknarflokkurinn...

  Läs mer
 • Skriftlig fråga om etablerande av Student at Risk program

  ...människorättsliga institutioner, norska beskickningar i ut-landet eller organisationer som getts nomineringsrätt. De studenter som antas till en högskola berättigas till stipendium för att täcka kostnaderna för sin utbildning. Mål-sättningen är...

  Läs mer
 • Mittengruppen banar väg för förändring

  Vi lärde oss i Röros att de svenska myndigheterna som krånglade var Transportstyrelsen som krävde typgodkännande av ambulansfordonen samt Socialstyrelsen som inte godkände de norska ambulansförarnas utbildning. Ett ytterligare krångel...

  Läs mer