Publicerad på 27.03.2015

Artikelkategorier
Taggar

Ny styrelse för Mittengruppen

Arto Pirttilahti, som representerar centerpartiet i Finland, fortsätter som ordförande för Mittengruppen.

Mittengruppens styrelse för perioden 4/2015-4/2016 består av

Arto Pirttilahti, ordförande, Centerpartiet i Finland, Nordiska rådets presidium

Anders Eriksson, vice ordförande, Ålands framtid, näringssutskottet

Satu Haapanen, Gröna i Finland, medborgar- och konsumentutskottet

Höskuldur Þórhallsson, Framsóknarflokkurinn i Island, Nordiska rådets presidium

Rigmor Andersen Eide, Kristelig folkeparti i Norge, kultur och utbildningsutskottet

André N. Skjelstad, Venstre i Norge, medborgar- och konsumentutskottet

Karen Ellemann, Venstre i Danmark, kultur och utbildningsutskottet

Bertel Haarder, Venstre i Danmark, Nordiska rådets presidium

Penilla Gunther, Kristdemokraterna i Sverige, välfärdutskottet

Jan Lindholm, Miljöpartiet i Sverige, miljö- och naturresursutskottet

 

Som revisor fortsätter Hannu Riippi, Authorised Public Accountant, BDO FinnPartners Oy, Helsinki, Finland