Publicerad på 28.06.2022

Förslag om studentrabatt på resor i Norden och folkhögskolesamarbete

Mittengruppen har nu presenterat två nya medlemsförslag. Det ena handlar om studentrabatt på resor inom Norden. Det andra om ökat samarbete mellan folkhögskolor.

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i Norden har i dagarna sitt sommarmöte på Island. Under mötet presenterade Mittengruppen två medlemsförslag som nu ska beredas av utskottet. Det ena förslaget handlar om ett ökat samarbete mellan folkhögskolor i Norden. Bland annat genom ett utbytesprogram.

– Vi delar många värderingar inom Norden, om demokrati, om att vi vill skapa ett mer hållbart och grönare samhälle. Det behövs också samarbeten för att öka språkförståelsen mellan de nordiska länderna, och ge elever chans att knyta kontakter över landsgränserna, säger Kathrine Kleveland, som är gruppledare för Mittengruppen i utskottet.

Det andra förslaget handlar om studentrabatt på resor inom Norden, och i förlängningen ett gemensamt digitalt, nordiskt studentkort.

– Som det är i dag godkänner de nordiska länderna sina egna studentkort, men inte varandras. I Norge har man redan infört en digital lösning som vi menar att man kan hämta inspiration från, framhåller Kathrine Kleveland.