Sökresultat för Medlemsförslag

 • Förslaget om havsbaserad vindkraft vinner brett stöd

  ...mötets ämnen var initierade av Mittengruppen: medlemsförslag om havsbaserad vindkraft, ekocid, miljökriminalitet, nordisk livsmedelssäkerhet och en nordisk allians för klimatet.  Mittengruppens medlemsförslag om att Norden ska bli världsledande inom havsbaserad vindkraft vann rungande...

  Läs mer
 • Dags att ge Norden en starkare röst i Europa

  ...om EU-relaterade frågor. Det menar Mittengruppen som enats om att lämna in ett medlemsförslag till Nordiska rådet. I förslaget menar man bland annat att det behöver ske regelbundna avstämningar mellan...

  Läs mer
 • Uppmanar Nordens regeringar: öka samarbetet om beredskap och infrastruktur!

  Mittengruppen efterlyser en grundlig redogörelse från de nordiska transportministrarna. I ett medlemsförslag kräver man besked om framtiden för gemensam civil infrastruktur. Mittengruppen står också fast vid sitt krav på inrättande...

  Läs mer
 • Vill göra Norden till en ledande vindkraftsregion

  Norden bör bli en ledande kraft för havsbaserad vindkraft. Det föreslår Mittengruppen i ett nyligen inlämnat medlemsförslag till Nordiska rådet. Runtom i Norden finns ett stort intresse för att etablera...

  Läs mer
 • Förslag om studentrabatt på resor i Norden och folkhögskolesamarbete

  Mittengruppen har nu presenterat två nya medlemsförslag. Det ena handlar om studentrabatt på resor inom Norden. Det andra om ökat samarbete mellan folkhögskolor. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur...

  Läs mer
 • Mittengruppen med på Nordiska rådets temasession i Reykjavik

  ...sex medlemsförslag från Mittengruppen. Dessa förslag handlar delvis om nordiskt säkerhetssamarbete i de nya omständigheterna, delvis om gemensam energipolitik i form av utfasning av produktion av fossila bränslen, samt även...

  Läs mer
 • Nordiska rådet behöver dra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget

  ...utrikes-, säkerhets och försvarspolitik. ”Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har gjort att vi har den mest osäkra situationen i Europa sedan andra världskriget.” Så inleder Mittengruppens ledamöter det medlemsförslag som...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  ...nordiskt samarbete om krisberedskap har lagts fram i en rapport av Jan-Erik Enestam i slutet av 2021. Nordiska rådet vill nu följa upp rapportens rekommendationer, samt ett medlemsförslag på detta...

  Läs mer
 • Rädda strömmingen i Östersjön!

  Under Mittengruppens gruppmöte i Stockholm den 23 januari enades gruppen om att gemensamt se över förutsättningarna för hållbart strömmingsbestånd i Östersjön. Mittengruppen godkände ett medlemsförslag till Nordiska rådet om att...

  Läs mer