Sökresultat för Medlemsförslag

 • Förslag om studentrabatt på resor i Norden och folkhögskolesamarbete

  Mittengruppen har nu presenterat två nya medlemsförslag. Det ena handlar om studentrabatt på resor inom Norden. Det andra om ökat samarbete mellan folkhögskolor. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur...

  Läs mer
 • Nordiska rådet behöver dra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget

  ...utrikes-, säkerhets och försvarspolitik. ”Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har gjort att vi har den mest osäkra situationen i Europa sedan andra världskriget.” Så inleder Mittengruppens ledamöter det medlemsförslag som...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  ...nordiskt samarbete om krisberedskap har lagts fram i en rapport av Jan-Erik Enestam i slutet av 2021. Nordiska rådet vill nu följa upp rapportens rekommendationer, samt ett medlemsförslag på detta...

  Läs mer
 • Rädda strömmingen i Östersjön!

  Under Mittengruppens gruppmöte i Stockholm den 23 januari enades gruppen om att gemensamt se över förutsättningarna för hållbart strömmingsbestånd i Östersjön. Mittengruppen godkände ett medlemsförslag till Nordiska rådet om att...

  Läs mer
 • Mittengruppen lyfter livsmedelssäkerheten

  ...kopplat till klimatförändringarna. Men det tar också fasta på självförsörjningsgraden och NordGens roll som en garant för livsmedelssäkerheten. Medlemsförslaget väntas komma upp till en första behandling i Nordiska rådets hållbarhetsutskott...

  Läs mer
 • Holmström delegat vid FN:s miljökonferens i Stockholm

  I dagarna genomförs miljökonferensen Stockholm+50. På plats som en av två delegater från Nordiska rådet är Mittengruppens Simon Holmström. 50 år efter att FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972...

  Läs mer
 • Efterlyser en strategisk diskussion om nordiska samarbetets framtid

  Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn talat för en uppdatering och uppgradering av det nordiska samarbetet. Gruppen efterfrågar en strategidiskussion som omfattar Nordiska rådets roll i det nya...

  Läs mer
 • Säkerhetspolitik och klimat på Mittengruppens agenda i Reykjavik

  Mindre avfall från vårdsektorn, forskning för livsmedelssäkerheten och energisamarbetet i Norden. Det är några av de frågor som Mittengruppen kommer att diskutera när Nordiska rådet nästa vecka samlas i Reykjavik,...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  Just nu pågår Nordiska rådets septembermöten i Reykjavik, Island. Under sitt gruppmöte gick Mittengruppen fram med förslag för att öka studentutbytet inom Norden, och för att öka grundfinansieringen för nordiska...

  Läs mer