Sökresultat för Medlemsförslag

 • Nya medlemsförslag från Mittengruppen till behandling

  ...syfte att hitta en ”best practice” för minskade skador av narkotikaanvändning. Medlemsförslaget efterlyser också upprättandet av en nordisk strategi för att kartlägga och förbättra samarbetet mot narkotikasmuggling. De tre medlemsförslagen...

  Läs mer
 • Fem nya medlemsförslag efter möte i Reykjavik

  ...medlemsförslagen. Det ena av Teimouris medlemförslag uppmärksammar hedersförtrycket och lyfter behovet att fördjupa det nordiska samarbetet inom det hederspreventiva arbetet. Det andra av Teimouris medlemsförslag önskar påvisa nyttan med mångfald...

  Läs mer
 • Ett medlemsförslag om fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden från Mittengruppen

  ...Mittengruppen vill att en strategi för hur medlemsländerna tillsammans kan hantera flyktingsituationen tas fram. Mer info: Riksdagsledamot Staffan Danielsson Staffan.danielsson@riksdagen.se / +4687864437 Generalsekreterare Anna Välimaa Anna.valimaa@riksdagen.fi / +358451969659 Medlemsförslaget i...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om nordisk roaming

  Mittengruppen foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at etablere et nordisk roamingsamarbejde, hvor alle nordiske indbyggere frit kan roame på tværs af de nordiske lande og selvstyreområder Baggrund Siden...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten

  Mittengruppen i Nordiska rådet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet   att Nordiska ministerrådet följer upp med Sveriges ordförandeskap 2018 när det gäller den utlovade utredningen om arkitekturen kring...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden

  Mittengruppen i Nordiska rådet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet   – att utföra bättre kartläggning och uppföljning av byggnads- och rivningsavfall i Norden – att utveckla incitament för...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om förstärkt nordiskt civilrättsligt samarbete

  Mittengruppen i Nordiska rådet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar de Nordiska regeringarna att öppna upp en gemensam nordisk rättsdatabas   att återupprätta det nordiska civilrättsliga lagstiftningssamarbetet, med ett mål att...

  Läs mer
 • Norden ska ingå en klimatallians!

  ...framta en nordisk klimatstrategi. Enligt medlemsförslaget bör intentionsförklaringarna gå vidare i form av gemensamma nordiska klimatmål. – Nu är hög tid att förankra det man utlovat från Nordiska ministerrådets sida...

  Läs mer
 • Mittengruppen föreslår en samnordisk utredning för att motverka gränsstängningar i krissituationer

  ...säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen. – Därför har Mittengruppen lämnat in ett medlemsförslag som syftar till att liknande gränsstängningar aldrig mer uppstår mellan de nordiska länderna. Behandling av medlemsförslaget...

  Läs mer