Sökresultat för Medlemsförslag

 • Cybersäkerheten borde utökas i Norden

  ...utbildning som ökar cybersäkerheten och cybermedvetenheten, t.ex. ett digitalt körkort eller ett kostnadsfritt utbildningspaket, som är möjligt att föreverkliga i olika format såsom t.ex. spel eller vuxenutbildning. Medlemsförslag: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1640-kultur  ...

  Läs mer
 • Håll fast vid det nordiska Brysselkontoret!

  ...ett medlemsförslag tidigare gjort av Mittengruppen. Mittengruppens ursprungliga förslag gick ut på ett gemensamt nordiskt kontor tillsammans med Nordiska ministerrådet, med ett permanent mandat. Slutresultatet blev Nordiska rådets eget kontor...

  Läs mer
 • Vill minska geoblockering i Norden

  ...nyhetssändningar, som inte skulle behöva blockeras. Medlemsförslaget om att minska geoblockering godkändes på Mittengruppens digitala gruppmöte i dag, och förslaget skickas nu till Nordiska rådet till behandling. Länken till det...

  Läs mer
 • Mittengruppen fortsätter arbeta under Coronakrisen

  ...ta paus. I samband med att protokollet skickades ut följande dag bifogades också två medlemsförslag för påsyn och bearbetning. Medlemsförslagen var skrivna av Ketil Kjenseth från Venstre, Norge om återvinning...

  Läs mer
 • Är tiden mogen för en samnordisk tidszon?

  ...emellan och visionen om Norden som världens mest integrerade region kommer närmare.” Medlemsförslaget behandlades i Nordiska rådet och utmynnade i en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna. Av de nu...

  Läs mer
 • Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

  ...att hjälpa barn och ungdomar utsatta för hedersförtryck att komma hem, som hölls av Arman Teimouri. ”Socialdemokraterna har skrivit ett medlemsförslag som efterlyser ett ökat samarbete mellan nordiska ambassader för...

  Läs mer
 • Mittengruppen arbetar för förebyggande gränshinderarbete – kräver ökat samarbete inför implementering av EU-direktiv

  ...har en aning om lokala problem och att det saknas vägledning för handläggare för sådant som rör nordiska konventioner. Ett enigt näringsutskott beslutade även att, enligt Mittengruppens medlemsförslag, rekommendera Nordiska...

  Läs mer
 • Mittengruppen i Oslo

  ...kunna presentera fyra nya medlemsförslag med lösningar när det gäller miljö- och klimatfinansiering, rimliga roamingkostnader i hela Norden, en integrerad civilrättslagstiftning och för en hållbar bostadsproduktion. Frågor som är viktiga...

  Läs mer
 • Mittengruppens anförande i EU-debatten

  ...ett medlemsförslag, som ni kanske noterade. Vi vill säkerställa den här processen för framtiden så att det inte bara är ordförandeskapet som prioriterar frågan, utan det måste vara en kontinuerlig...

  Läs mer