Publicerad på 02.11.2023

Det säger mycket att transportministrarna möts i Reykjavik när vi möts i Oslo

Transportfrågor stod överst på agendan för Mittengruppen i utskottet för tillväxt och utveckling på Nordiska rådets session i Oslo.

Utskottets ordförande Kjell-Arne Ottosson frågade de nordiska samarbetsministrarna om det sedan länge efterfrågade ministerrådet för transportfrågor.

– De nordiska transportministrarna har möte i Reykjavik, medan vi möts i Oslo. Det säger mycket om dialogen.

Ottosson menar att det är hög tid att de nordiska regeringarna inrättar ett transportministerråd.

– Hela Nordiska rådet är överens om behovet av ett transportministerråd. Och alla de nordiska regeringarna förutom den svenska är med på tåget. Det är oerhört viktigt att de nordiska ländernas regeringar nu sätter press på Sverige för att åstadkomma ett råd för transport och digitalisering.

Förutom att lyfta behovet av ett transportministerråd har Mittengruppen lagt fram ett förslag om ett nordiskt perspektiv i de nationella transportplanerna. Konkret innebär det att de nordiska länderna i högre utsträckning ska konsultera varandra när transportplanerna utformas, och Mittengruppen önskar att ministerrådet tar fram en lista över prioriterade gränshinder som motverkar den nordiska integrationen.

– Det behövs mer samarbete om infrastruktur i Norden. Att riva hinder för att människor och företag lättare ska kunna resa och verka i hela Norden är ett av Mittengruppens viktigaste mål för arbetet i Nordiska rådet. Det är därför vi föreslår vi föreslår att ministerrådet ska utarbeta en lista över infrastrukturella gränshinder och att dessa ska kunna spelas in i nationella transportplaner och utredningar, säger Kjell-Arne Ottosson.

Utskottet för tillväxt och utveckling gav sitt fulla stöd till förslaget. Nu blir det ministerrådets uppgift att återkomma med ett svar.

Att de nordiska länderna ska samarbeta om transporter slås fast i Helsingforsavtalets artikel 1.

Bilden: Kjell-Arne Ottosson, foto: Stine Østby/Norden.org