Sökresultat för Transport

 • Reducerade klimatutsläpp från drivmedel i transportsektorn

  ...av poltikk for innfasing av nullutslippskjøretøy i persontransporten og drivstoffpolitikk generelt. Særlig viktig er det nå å komme i gang med et skifte i tungtransport og kollektivtransporten. Norden har tradisjon...

  Läs mer
 • Mittengruppen banar väg för förändring

  Vi lärde oss i Röros att de svenska myndigheterna som krånglade var Transportstyrelsen som krävde typgodkännande av ambulansfordonen samt Socialstyrelsen som inte godkände de norska ambulansförarnas utbildning. Ett ytterligare krångel...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...arbetsmarknaden, där arbetet för att validera fackliga kvalifikationer är särskilt viktigt. Mittengruppen vill arbeta för att förstärka de tvärgående transportvägarna mellan länderna, med målsättningen om att ha mer effektivitet och...

  Läs mer
 • Mer fokus på logistik på de arktiska områdena

  ...av arktiska områdens naturresurser är transporten till världsmarknaden. Naturresursindustrin på området är därför till stor del en logistisk fråga. Man måste bygga järnvägar och landsvägar, öppna hamnar och planera havstransport,...

  Läs mer
 • Mittengruppen stöder nytt arktiskt samarbetsprogram

  ...I framtiden strategi bör vi stöda och dra nytta av traktens näringar, traditionella primärnäringar och även hållbar gruvverksamhet, sade Rundgren. – Logistiken är central, fortsatte Rundgren. Norge kan nyttja havstransport,...

  Läs mer
 • Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

  Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession. Mittengruppen stöttar inte införandet av en flygskatt, men gruppen är starkt för alla åtgärder som syftar...

  Läs mer
 • Frivilligorganisationerna med i arbetet för ett gott och sunt Arktis

  ...til plass for folk til å leve vil det bli öket press i de nordlinge strök på kloden. Hit vil det komme flere folk og her blir det mer transport....

  Läs mer
 • Starkare Norden – starkare Europa

  ...Det gäller bl.a. sådana områden som utbildningen, den digitala inre marknaden, energimarknaden och transport, cirkulär ekonomi samt även försvar, terrorbekämpning och säkerhet. Norden skall inte vara rädd för att ta...

  Läs mer
 • Låt norska ambulanser köra över gränsen!

  ...trafikföreskrifter och innebär att norska ambulanser inte kan registreras som utryckningsfordon i det svenska bilregistret. Ansvarig myndighet i det här fallet är Transportstyrelsen. I det omvända förhållandet att svenska ambulanser...

  Läs mer