Sökresultat för Transport

 • Det säger mycket att transportministrarna möts i Reykjavik när vi möts i Oslo

  ...länge efterfrågade ministerrådet för transportfrågor. – De nordiska transportministrarna har möte i Reykjavik, medan vi möts i Oslo. Det säger mycket om dialogen. Ottosson menar att det är hög tid...

  Läs mer
 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  I samband med Nordiska rådets session i Helsingfors ordnades ett seminarium om transporter och hållbar omställning. I seminariet deltog förutom Finlands och Norges transportministrar även Mittengruppens Kjell-Arne Ottosson. Under tisdagen...

  Läs mer
 • Reducerade klimatutsläpp från drivmedel i transportsektorn

  ...av poltikk for innfasing av nullutslippskjøretøy i persontransporten og drivstoffpolitikk generelt. Særlig viktig er det nå å komme i gang med et skifte i tungtransport og kollektivtransporten. Norden har tradisjon...

  Läs mer
 • Mittengruppen banar väg för förändring

  Vi lärde oss i Röros att de svenska myndigheterna som krånglade var Transportstyrelsen som krävde typgodkännande av ambulansfordonen samt Socialstyrelsen som inte godkände de norska ambulansförarnas utbildning. Ett ytterligare krångel...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...at det etableres et transportministerråd, og at mer reiser og transport gjøres enklere og mer bærekraftig på tvers av grensene.  Mittengruppen også mer digital integrering mellom de nordiske landene. Vi...

  Läs mer
 • Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

  Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession. Mittengruppen stöttar inte införandet av en flygskatt, men gruppen är starkt för alla åtgärder som syftar...

  Läs mer
 • Mer fokus på logistik på de arktiska områdena

  ...av arktiska områdens naturresurser är transporten till världsmarknaden. Naturresursindustrin på området är därför till stor del en logistisk fråga. Man måste bygga järnvägar och landsvägar, öppna hamnar och planera havstransport,...

  Läs mer
 • Fri rörlighet avgörande för nordisk integration

  ...dra nytta av den fria rörligheten inom Norden är det centralt att transporter och kommunikationer fungerar. Det behövs ett tätare samarbete mellan nationella infrastrukturmyndigheter, liksom mellan kommuner och regioner över...

  Läs mer
 • Mittengruppen stöder nytt arktiskt samarbetsprogram

  ...I framtiden strategi bör vi stöda och dra nytta av traktens näringar, traditionella primärnäringar och även hållbar gruvverksamhet, sade Rundgren. – Logistiken är central, fortsatte Rundgren. Norge kan nyttja havstransport,...

  Läs mer