Publicerad på 01.11.2022

Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

I samband med Nordiska rådets session i Helsingfors ordnades ett seminarium om transporter och hållbar omställning. I seminariet deltog förutom Finlands och Norges transportministrar även Mittengruppens Kjell-Arne Ottosson.

Under tisdagen öppnas Nordiska rådets 74:e session i Finlands Riksdag, Helsingfors. Innan öppnandet samlades nordiska politiker för ett seminarium om transporter och klimatfrågor. Den stora frågan var, som väntat: bör ett nordiskt ministerråd för transportfrågor inrättas? Ett rungande ja på den frågan kom från Kjell-Arne Ottosson, Mittengruppen, som bland annat är ordförande för Nordiska rådets gränshindergrupp.

–  När jag träffar företag och organisationer i gränsregionerna så är de väldigt tydliga. De vill ha tydlighet i transportfrågorna. En väg in, till alla de nordiska länderna, för att föra fram synpunkter, påpekade Ottosson som själv har tydliga erfarenheter om hur det är att leva i en gränsregion.

– Jag bor 100 meter från norska gränsen. Där blev det, inte minst under pandemin, tydligt hur tätt sammanflätade vi är. Det handlar om arbetsmarknaden, om föreningsliv, om familj och vänner, om allt. Vi är vana vid känslan av att gränsen inte finns, men plötsligt blev gränsen väldigt tydlig.

Ottosson framhöll att den pågående digitaliseringen understryker vikten av ett tätare nordiskt samarbete. Också omställningen av transportsektorn för att uppnå högt ställda klimatmål visar på behovet av ett ministerråd för transportfrågor.

Under seminariet medverkade Finlands kommunikationsminister Timo Harakka samt Norges samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Medan Norges regering deklarerat att man gärna ser ett transportministerråd är de finska kollegorna mer skeptiska. Skeptiska har tidigare också Sveriges regering varit. Hur den nya svenska regeringen ställer sig är ännu inte klart, men Kjell-Arne Ottosson riktade en uppmaning till de nordiska parlamentarikerna med anledning av att Sveriges nya infrastrukturminister likt Ottosson är kristdemokrat.

– Under den gångna mandatperioden har jag drivit frågan stenhårt i riksdagen, ställt frågor och interpellerat den socialdemokratiske ministern. Jag hoppas att ni nu fortsätter driva frågan och ser till så att vår nya minister får veta att vi tycker att det här är en viktig fråga.

De folkvalda parlamentarikerna i Nordiska rådet har under lång tid varit eniga om att ett transportministerråd bör införas.

Bilden: Kjell-Arne Ottosson, till vänster, talar under seminariet i Helsingfors.