Sökresultat för Nordiska ministerrådet

 • Verksamhetsplan

  ...göra i dag om Nordiska rådet eller ministerrådet inte alls hade funnits. Pandemin gjorde att Nordiska rådet tvingades till att dramatiskt utveckla sina digitala mötesformer. Nu är det jobbet gjort....

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  ...är också de nordiska samarbetsorganisationerna av stor betydelse för det nordiska samarbetet. Därför lägger också Mittengruppen förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Detta drabbar inte minst nordiska ungdomsorganisationer....

  Läs mer
 • Arbetet för att rädda kulturbudgeten går vidare

  ...förra året tvingades Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet till en kompromiss för att rädda finansieringen av nordiska kulturverksamheter. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur gjorde under årets sommarmöte i...

  Läs mer
 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  ...utskott för kunskap och kultur träffade de nordiska kulturministrarna. Snart väntas ministerrådet fastställa budgeten. Diskussionen om kulturen i Nordiska ministerrådets förslag till budget har pågått länge. Oron har varit stor....

  Läs mer
 • Stöd för förslag om finansiering av nordiska samarbetsorganisationer

  ...till grund för de kommande budgetförhandlingarna mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. – Vi hoppas att ministerrådet kan hitta en modell som skapar långsiktiga förutsättningar för de berörda organisationernas verksamhet....

  Läs mer
 • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

  I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen från Mittengruppen beskriver Nordiska ministerrådet den process som har lett till den nuvarande fyraåriga budgetramen...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...av de exakta konsekvenserna av dessa stora budgetförflyttningar för kulturverksamheterna. Nordiska rådets presidium höll sitt sommarmöte i Mariehamn, Åland, där även budgetfrågan diskuterades med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. Mittengruppen...

  Läs mer
 • Vänta inte på EU – återupprätta Norden som europeisk maktfaktor

  ...nordiska länderna äntligen kan komma samman som på Margareta den förstas tid? Höj den nordiska rösten Finlands president Sauli Niinistö förespråkar till och med den ”nordiska falangen”. Visserligen tror inte Løkke på...

  Läs mer
 • Välkommet beslut om samarbete mellan folkhögskolor

  ...bred majoritet ställt sig bakom rekommendationen till ministerrådet. Från folkhögskolornas sida är vi angelägna om att bli delaktiga i det beredningsarbete vi nu förväntar oss från Nordiska Ministerrådet och under...

  Läs mer