Sökresultat för Nordiska ministerrådet

 • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

  I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen från Mittengruppen beskriver Nordiska ministerrådet den process som har lett till den nuvarande fyraåriga budgetramen...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...av de exakta konsekvenserna av dessa stora budgetförflyttningar för kulturverksamheterna. Nordiska rådets presidium höll sitt sommarmöte i Mariehamn, Åland, där även budgetfrågan diskuterades med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. Mittengruppen...

  Läs mer
 • Enigt utskott i uttalande: Ompröva besparingar på kultur och utbildning

  ...på Island. Frågan om besparingar på kulturen i Nordiska ministerrådets budget har varit aktuell en längre tid. Mittengruppen har tidigare ställt en skriftlig fråga till ministerrådet, och det finns en...

  Läs mer
 • Nordiska rådet behöver dra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget

  ...med Nordiska rådets medlemsparlament. Under 2000 talet har det vid flera tillfällen funnits diskussioner om att förstärka säkerhetspolitikens roll både i Nordiska rådet och ministerrådet. Två gånger tidigare har Nordiska...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn uttryckt sitt stöd till en fortsatt dialog med ministerrådet om en årlig rapport från de nordiska regeringarna om civil beredskap. – Vi...

  Läs mer