Sökresultat för Nordiska ministerrådet

 • Verksamhetsplan

  ...Det minskar nordisk närvaro i Bryssel och Nordiska rådets möjligheter till inflytande. Det blir därför ännu viktigare att fortsätta kontakterna mellan Nordiska rådet och de nordiska mepparna. Nordiska rådets utskott...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  ...är också de nordiska samarbetsorganisationerna av stor betydelse för det nordiska samarbetet. Därför lägger också Mittengruppen förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Detta drabbar inte minst nordiska ungdomsorganisationer....

  Läs mer
 • Arbetet för att rädda kulturbudgeten går vidare

  ...förra året tvingades Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet till en kompromiss för att rädda finansieringen av nordiska kulturverksamheter. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur gjorde under årets sommarmöte i...

  Läs mer
 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  ...utskott för kunskap och kultur träffade de nordiska kulturministrarna. Snart väntas ministerrådet fastställa budgeten. Diskussionen om kulturen i Nordiska ministerrådets förslag till budget har pågått länge. Oron har varit stor....

  Läs mer
 • Stöd för förslag om finansiering av nordiska samarbetsorganisationer

  ...till grund för de kommande budgetförhandlingarna mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. – Vi hoppas att ministerrådet kan hitta en modell som skapar långsiktiga förutsättningar för de berörda organisationernas verksamhet....

  Läs mer
 • Startsida

  Nyheter Efterfrågar strategiskt samarbete i Norden I april antogs en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Mittengruppen har därför… Publicerad på: 05.06.2024 Läs mer Nordiska rådet vill hjälpa förföljda studenter...

  Läs mer
 • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

  I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen från Mittengruppen beskriver Nordiska ministerrådet den process som har lett till den nuvarande fyraåriga budgetramen...

  Läs mer
 • Efterfrågar ett proaktivt nordiskt EU-samarbete

  ...nordisk dimension specifikt bör identifieras, antingen av Nordiska rådet eller ministerrådet. Regeringarna lägger ansvaret på oss, fastän varken Nordiska rådet eller ministerrådet har mandat att genomgå EU:s rättsakter med tanke...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...av de exakta konsekvenserna av dessa stora budgetförflyttningar för kulturverksamheterna. Nordiska rådets presidium höll sitt sommarmöte i Mariehamn, Åland, där även budgetfrågan diskuterades med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. Mittengruppen...

  Läs mer