Sökresultat för Nordiska ministerrådet

 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  ...är också de nordiska samarbetsorganisationerna av stor betydelse för det nordiska samarbetet. Därför lägger också Mittengruppen förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Detta drabbar inte minst nordiska ungdomsorganisationer....

  Läs mer
 • Arbetet för att rädda kulturbudgeten går vidare

  ...förra året tvingades Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet till en kompromiss för att rädda finansieringen av nordiska kulturverksamheter. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur gjorde under årets sommarmöte i...

  Läs mer
 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  ...utskott för kunskap och kultur träffade de nordiska kulturministrarna. Snart väntas ministerrådet fastställa budgeten. Diskussionen om kulturen i Nordiska ministerrådets förslag till budget har pågått länge. Oron har varit stor....

  Läs mer
 • Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

  I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko Kinnunen från Mittengruppen beskriver Nordiska ministerrådet den process som har lett till den nuvarande fyraåriga budgetramen...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...av de exakta konsekvenserna av dessa stora budgetförflyttningar för kulturverksamheterna. Nordiska rådets presidium höll sitt sommarmöte i Mariehamn, Åland, där även budgetfrågan diskuterades med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. Mittengruppen...

  Läs mer
 • Enigt utskott i uttalande: Ompröva besparingar på kultur och utbildning

  ...på Island. Frågan om besparingar på kulturen i Nordiska ministerrådets budget har varit aktuell en längre tid. Mittengruppen har tidigare ställt en skriftlig fråga till ministerrådet, och det finns en...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn uttryckt sitt stöd till en fortsatt dialog med ministerrådet om en årlig rapport från de nordiska regeringarna om civil beredskap. – Vi...

  Läs mer
 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  ...öppnas Nordiska rådets 74:e session i Finlands Riksdag, Helsingfors. Innan öppnandet samlades nordiska politiker för ett seminarium om transporter och klimatfrågor. Den stora frågan var, som väntat: bör ett nordiskt...

  Läs mer
 • Säkerhetspolitik och klimat på Mittengruppens agenda i Reykjavik

  ...sin prägel på den nordiska politiken. Inför Nordiska rådets utskottsmöten i Reykjavik 6–7 september kommer Mittengruppen behandla flera förslag som syftar till att stärka det nordiska samarbetet kring försvars- och...

  Läs mer