Publicerad på 23.01.2024

Artikelkategorier

Mittengruppen välkomnar genomlysning av gränshinderarbetet

Nordiska ministerrådet har beslutat att genomföra en genomlysning av arbetet med att motverka gränshinder i Norden. Detta är något som Mittengruppen välkomnar.

Arbetet för fri rörlighet inom Norden har länge varit högt prioriterad av Mittengruppen. Nordiska ministerrådet har nu beställt en analys av det nordiska gränshinderarbetet. Analysen ska bland annat identifiera styrkor och svagheter i nuvarande arbetssätt samt komma med rekommendationer och förslag på hur arbetet med gränshinder kan stärkas och effektiviseras.

– Det här är glädjande nyheter. Utan fakta och rejäla underlag blir det svårt att ta rätta beslut som faktiskt gör skillnad i den verklighet som många gränspendlare lever i, säger Mittengruppens Kjell-Arne Ottosson som sitter i Nordiska rådets gränshindergrupp.

Enligt ministerrådet är det meningen att man i analysen ska involvera relevanta aktörer inom gränshinderarbetet. Både på nordisk och nationell nivå. Mittengruppen hoppas att en genomlysning av det här slaget kan ge konkreta resultat.

– Det vore väldigt bra om man kan hitta nycklar till att motverka vissa av de låsningar som ibland gör att det tar alldeles för lång tid att avhjälpa gränshinder. Bland de hinder vi arbetar med finns flera som till synes borde vara väldigt enkla att åtgärda men där man ändå kört fast i arbetet. Om vi kunde enas om att tydliggöra och effektivisera arbetet så skulle det sända viktiga signaler till myndigheter och regeringarna i Norden, säger Kjell-Arne Ottosson.

En slutrapport ska vara klar senast den 30 april.

Bilden: Kjell-Arne Ottosson