Sökresultat för Gränshinder

 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  ...ministerråd för transportfrågor inrättas? Ett rungande ja på den frågan kom från Kjell-Arne Ottosson, Mittengruppen, som bland annat är ordförande för Nordiska rådets gränshindergrupp. –  När jag träffar företag och...

  Läs mer
 • Helsingforsavtalets framtid diskuterades i Oslo

  Arbetet med att se över nordiska rådets ”grundlag”, Helsingforsavtalet, har inletts. Under tisdagen möttes representanter för Nordiska rådet i norska Stortinget för att diskutera vägen framåt. En arbetsgrupp har tillsatts...

  Läs mer
 • Förslag om studentrabatt på resor i Norden och folkhögskolesamarbete

  Mittengruppen har nu presenterat två nya medlemsförslag. Det ena handlar om studentrabatt på resor inom Norden. Det andra om ökat samarbete mellan folkhögskolor. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur...

  Läs mer
 • Stöd för förslag om finansiering av nordiska samarbetsorganisationer

  Nordiska rådet behandlade under onsdagen Mittengruppens förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Ett förslag som både avslogs och bifölls. Mittengruppen är bekymrad över de nordiska samarbetsorganisationernas grundfinansiering. Under...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  Just nu pågår Nordiska rådets septembermöten i Reykjavik, Island. Under sitt gruppmöte gick Mittengruppen fram med förslag för att öka studentutbytet inom Norden, och för att öka grundfinansieringen för nordiska...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...ca. 3 miljoner euro. Bland föremål som öronmärks finns en nordisk fond för ungas arbete för klimat och biodiversitet, nordiskt samarbete om krisberedskap och uppföljning av den sk. Enestam-rapporten, gränshinder-...

  Läs mer
 • Kontakt

  ...rörlighet i Norden, gränshinder +46 70 357 09 03 johan.falldin@riksdagen.se Lena Höglund, Finland Politisk rådgivare Klimat, miljö, naturresurser, konsumentpolitik +358 50 5814858 limhoglund@gmail.com Baard Salvesen, Norge Politisk rådgivare Närings- och...

  Läs mer
 • Nyvald styrelse leder Mittengruppen på temasessionen

  ...Nordiska rådets kontrollkommitté och Gränshindergruppen. Bilden: Den nyvalda styrelsen. Johan Dahl, Kjell-Arne Ottosson, Kathrine Kleveland, Hanna Katrín Friðriksson, Catarina Deremar, Anna Falkenberg och Ola Elvestuen. På bilden saknas Jouni Ovaska....

  Läs mer
 • Ny svensk delegation vald

  ...för Nordiska rådets gränshindergrupp. De nyvalda svenska ledamöterna föreslås ta plats i de nordiska utskotten enligt följande: Emma Berginger (MP), utskottet för ett hållbart Norden; Catarina Deremar (C), utskottet för...

  Läs mer