Sökresultat för Gränshinder

 • Vill öka pressen på att avskaffa gränshinder

  ...möte med gränshinderrådets första ordförande, Siv Fridleifsdóttir, som i 2010-2012 var Mittengruppens ordförande. Nordiska rådets gemensamma representant i det nya gränshinderrådet är Bertel Haarder från mittengruppen. – Gränshinderrådet har tre...

  Läs mer
 • Möte med Gränshinderrådets nya ordförande Ole Stavad – riv tillväxthindren!

  ...behovet av att i de nationella parlamenten driva nordiska gränshinderfrågor och att sätta press på regeringarna så att hindren kan elimineras. Gränshinderrådet ser tre viktiga områden för att i sitt...

  Läs mer
 • Mittengruppen undrar om gränshinder: varför tar det så lång tid?

  Bertel Haarder (V, Danmark) från Mittengruppen leder Nordiska Rådets gränshindersgrupp och är medlem i Ministerrådets Gränshinderråd. Konkret arbete efterfrågades redan för 10 år sedan av Mittengruppens Ole Norrback (Sfp, Finland)....

  Läs mer
 • Helgi Abrahamsen frågar om gränshinder

  – Vad konkret har ministern gjort sedan april 2012 för att undanröja gränshinder mellan Färöarna och övriga Norden, frågar Helgi Abrahamsen från Mittengruppen i en skriftlig fråga. Frågan är riktad...

  Läs mer
 • Siv Fridleifsdottir blir ordförande för det nordiska gränshinderrådet

  Gränshinderrådet är ett nytt organ som inleder sin verksamhet i början av 2014. Det består av samarbetsministrarnas personliga företrädare för varje nordiskt land, och dess uppgift är att verka för...

  Läs mer
 • Mittengruppen arbetar för förebyggande gränshinderarbete – kräver ökat samarbete inför implementering av EU-direktiv

  ...Myndigheterna ska också löpande identifiera och till regeringarna inrapportera sådana gränshinder som drabbar enskilda och företag som verkar över gränserna i Norden och som uppdagas i samband med myndighetens lagstiftningstillämpning....

  Läs mer
 • Varje land skall leverera tre lösningar på gränshinder

  ...minimum tre, konkluderade hon. Karen Ellemann är Danmarks tidigare nordiska samarbetsminister. Debatten om gränshinder ägde rum den 2 november. Mer information: Karen Ellemann, +45 61 62 46 29 karen.ellemann(a)ft.dk Terhi...

  Läs mer
 • Invandring och gränshinder teman för Mittengruppens sommarmöte

  Mittengruppen håller sitt sommarmöte den 17.-18. augusti i Saariselkä, Norra Lappland i Finland. Huvudteman för sommarmötet är invandring och integration, samt den nordiska gränslösheten, särskilt ur de digitala tjänsternas synvinkel....

  Läs mer
 • Länk till gränshindersdebatten i den svenska riksdagen den 11 april 2012

  Länk till debattprotokollet hittas här...

  Läs mer