Sökresultat för Gränshinder

 • Mittengruppen välkomnar genomlysning av gränshinderarbetet

  Nordiska ministerrådet har beslutat att genomföra en genomlysning av arbetet med att motverka gränshinder i Norden. Detta är något som Mittengruppen välkomnar. Arbetet för fri rörlighet inom Norden har länge...

  Läs mer
 • Starka röster för färre gränshinder

  ...och tidigare ordförande för, Nordiska rådets gränshindergrupp har Ottosson under flera år arbetat hårt mot just gränshinder i Norden. Under sessionen har han också omvalts som ordförande för Nordiska rådets...

  Läs mer
 • Dags att ge Norden en starkare röst i Europa

  ...av. Det är också viktigt att EU-samarbetet inte utvecklas i en riktning som försvårar de nordiska ländernas nära samarbete. Undvik nya gränshinder genom att implementera lagstiftning tillsammans Frågor som rör...

  Läs mer
 • Det säger mycket att transportministrarna möts i Reykjavik när vi möts i Oslo

  ...och Mittengruppen önskar att ministerrådet tar fram en lista över prioriterade gränshinder som motverkar den nordiska integrationen. – Det behövs mer samarbete om infrastruktur i Norden. Att riva hinder för...

  Läs mer
 • Efterfrågar ett proaktivt nordiskt EU-samarbete

  Mittengruppen kräver konkret handling i frågan om nordiskt EU-samarbete. Genom ett aktivt EU-samarbete kan man förebygga gränshinder och bygga koalitioner för ett bättre Europa. I början av juni 2023 ställde...

  Läs mer
 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  ...ministerråd för transportfrågor inrättas? Ett rungande ja på den frågan kom från Kjell-Arne Ottosson, Mittengruppen, som bland annat är ordförande för Nordiska rådets gränshindergrupp. –  När jag träffar företag och...

  Läs mer
 • Helsingforsavtalet bör uppdateras nu!

  Mittengruppen anser att Helsingforsavtalet måste moderniseras nu. Det finns både risker och möjligheter i att man öppnar upp avtalet, men enligt Mittengruppen är möjligheterna i nuläget större än riskerna. Utan...

  Läs mer
 • Helsingforsavtalets framtid diskuterades i Oslo

  Arbetet med att se över nordiska rådets ”grundlag”, Helsingforsavtalet, har inletts. Under tisdagen möttes representanter för Nordiska rådet i norska Stortinget för att diskutera vägen framåt. En arbetsgrupp har tillsatts...

  Läs mer
 • Förslag om studentrabatt på resor i Norden och folkhögskolesamarbete

  Mittengruppen har nu presenterat två nya medlemsförslag. Det ena handlar om studentrabatt på resor inom Norden. Det andra om ökat samarbete mellan folkhögskolor. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur...

  Läs mer