Sökresultat för Gränshinder

 • Låt norska ambulanser köra över gränsen!

  I gränsregioner mellan Sverige och Norge finns behov av akututryckningar med ambulans eller helikopter över landgränserna. Svenska ambulanser kan utan problem köra över gränsen och betjäna norska personer inom en...

  Läs mer
 • Penilla Gunther: Är samarbetet någonting värt?

  ...lyfts fram under åren; där minskande av gränshinder mellan länderna varit viktiga, inte minst för att öka möjligheten att bo och jobba över hela Norden. Norden har präglats av gemensamma...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om förstärkt nordiskt civilrättsligt samarbete

  ...harmonisera lagstiftningen inom de områden där gränshinder uppstår   att garantera tillräckliga resurser för att lagsamarbetet länderna emellan säkras på ministerienivå Bakgrund ”Norden ska vara världens mest integrerade region” deklarerade...

  Läs mer
 • Terhi Tikkala återkommer som generalsekreterare

  ...budgetprocessen Lena Höglund (Finland) – Politiskt sakkunnig i Utskottet för hållbarhet i Norden Louise Egholm Hattens (Danmark) – Politiskt sakkunnig i Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Gränshindergruppen Baard...

  Läs mer
 • Mittengruppen får igenom förslaget om ett nordiskt EU-kontor

  ...gränshinderdebatterna som ägde rum i samtliga nordiska parlament. Nordiska rådet får den första EU-redogörelsen från Nordiska ministerrådet. Sedan dess har en sådan redogörelse givits årligen. 2014 Mittengruppen gör ett förslag...

  Läs mer
 • Bertel Haarder mottog den kungliga svenska Nordstjärneorden

  ...rådet och har representerat Mittengruppen i både presidiet och gränshindersgruppen. Haarder var Nordiska rådets President år 2011. Sveriges ambassadör Inga Eriksson Fogh sade följande vid ceremonin: ”Hans Majestät Kung Carl...

  Läs mer
 • Ställningstagande från Mittengruppen angående reformarbetet i Nordiska Rådet

  ...genom aktiv rapportering om arbetet via debattartiklar och pressmeddelanden från möten och evenemang. UTSKOTTENS ARBETE att utskottens arbete ska utgå utifrån de genomgripande områden som rör alla frågor; gränshinder och...

  Läs mer
 • Kontakt

  Terhi Tikkala, Finland Generalsekreterare Sekretariatets ledning, allmän politik, utrikes-, säkerhets- och EU-politik, presidiets budgetgrupp, valkommittén +358 50 434 5019 terhi.tikkala@eduskunta.fi Johan Fälldin, Sverige Politiskt sakkunnig Fri rörlighet i Norden, gränshinder...

  Läs mer
 • Det nordiska samarbetet ger resultat

  ...att motverka gränshinder. För Finlands intressen är det oerhört viktigt att upprätthålla nära relationer till våra nordiska grannar, också på grund av att Norden är ett viktigt marknadsområde. De globala...

  Läs mer