Publicerad på 12.10.2022

Artikelkategorier

Ny svensk delegation vald

Efter valet i september har nu Sveriges Riksdag valt en ny delegation till Nordiska rådet. I och med det får Mittengruppen tre nya svenska ledamöter: Anna Starbrink, Catarina Deremar och Emma Berginger. Kjell-Arne Ottosson är omvald för ännu en mandatperiod.

Vecka 44 håller Nordiska rådet sin 74:e session i Helsingfors. Inför sessionen har nu en ny svensk delegation valts. Resultatet i det svenska valet den 11 september innebär att Mittengruppen nu har fyra svenska ledamöter.

I samband med att den svenska delegationen under onsdagen hållit sitt konstituerande möte har även Mittengruppen arbetat fram förslag på de valda ledamöternas utskottsplaceringar. Kjell-Arne Ottosson (KD) har omvalts till Nordiska rådet och föreslås fortsätta i utskottet för tillväxt och utveckling. Ottosson är även ordförande för Nordiska rådets gränshindergrupp.

De nyvalda svenska ledamöterna föreslås ta plats i de nordiska utskotten enligt följande: Emma Berginger (MP), utskottet för ett hållbart Norden; Catarina Deremar (C), utskottet för kunskap och kultur; Anna Starbrink (L), presidiet.

Nordiska rådet väljer utskott för det kommande året vid sessionen i Helsingfors.

Bilden: Anna Starbrink, Catarina Deremar, Emma Berginger och Kjell-Arne Ottosson.