Sökresultat för Nordiska rådets sessioner

 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  Hoppet om mer generösa anslag till utbildnings och kulturverksamheterna lever. Men än är inget klart. Nordiska rådet diskuterade i dag budgeten för 2023. Dessutom hölls ett möte där Nordiska rådets...

  Läs mer
 • Modernisera Helsingforsavtalet

  ...år efter Nordiska rådets etablering. Åtta gånger har det ändrats, men nu var det längesedan. För längesedan, anser Bertel Haarder och Mittengruppen. – Det är verkligen paradoxalt att Nordiska rådets...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn uttryckt sitt stöd till en fortsatt dialog med ministerrådet om en årlig rapport från de nordiska regeringarna om civil beredskap. – Vi...

  Läs mer
 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  ...öppnas Nordiska rådets 74:e session i Finlands Riksdag, Helsingfors. Innan öppnandet samlades nordiska politiker för ett seminarium om transporter och klimatfrågor. Den stora frågan var, som väntat: bör ett nordiskt...

  Läs mer
 • Ny svensk delegation vald

  ...för Nordiska rådets gränshindergrupp. De nyvalda svenska ledamöterna föreslås ta plats i de nordiska utskotten enligt följande: Emma Berginger (MP), utskottet för ett hållbart Norden; Catarina Deremar (C), utskottet för...

  Läs mer
 • Hanna Katrín Friðriksson ny vice ordförande för Mittengruppen

  ...Haarder inte ställde upp till omval i det danska folketingsvalet som äger rum den 1 november. Mittengruppen sammanträder i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors. Vice ordföranden för Mittengruppen...

  Läs mer