Sökresultat för Nordiska rådets sessioner

 • Förnya Nordiska rådets mandat i säkerhetspolitik genom att revidera Helsingforsavtalet

  Mittengruppen vill förstärka utrikes- och säkerhetspolitikens roll inom Nordiska rådet. För närvarande behandlas dessa frågor av Nordiska rådets presidium. Mittengruppen menar att den nuvarande praxisen inte är tillräckligt transparent. Därför...

  Läs mer
 • Konstruktiv diskussion om nordiska kulturbudgeten

  Hoppet om mer generösa anslag till utbildnings och kulturverksamheterna lever. Men än är inget klart. Nordiska rådet diskuterade i dag budgeten för 2023. Dessutom hölls ett möte där Nordiska rådets...

  Läs mer
 • Stöd för förslag om finansiering av nordiska samarbetsorganisationer

  Nordiska rådet behandlade under onsdagen Mittengruppens förslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer. Ett förslag som både avslogs och bifölls. Mittengruppen är bekymrad över de nordiska samarbetsorganisationernas grundfinansiering. Under...

  Läs mer
 • Modernisera Helsingforsavtalet

  ...år efter Nordiska rådets etablering. Åtta gånger har det ändrats, men nu var det längesedan. För längesedan, anser Bertel Haarder och Mittengruppen. – Det är verkligen paradoxalt att Nordiska rådets...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn uttryckt sitt stöd till en fortsatt dialog med ministerrådet om en årlig rapport från de nordiska regeringarna om civil beredskap. – Vi...

  Läs mer
 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  ...öppnas Nordiska rådets 74:e session i Finlands Riksdag, Helsingfors. Innan öppnandet samlades nordiska politiker för ett seminarium om transporter och klimatfrågor. Den stora frågan var, som väntat: bör ett nordiskt...

  Läs mer
 • Välkommet beslut om samarbete mellan folkhögskolor

  ...folkhögskolornas sida är vi angelägna om att bli delaktiga i det beredningsarbete vi nu förväntar oss från Nordiska Ministerrådet och under Nordiska rådets fortsatta engagemang i frågan. Bilden: Kathrine Kleveland....

  Läs mer
 • Mittengruppen fyller 40 år

  ...session. En rad aktiviteter kommer att genomföras under hela 2023. I samband med Nordiska rådets januarimöten i Stockholm nyligen lanserades en jubileumslogotyp. Seminarier i de olika nordiska länderna planeras. Och...

  Läs mer
 • Nyvald styrelse leder Mittengruppen på temasessionen

  ...danska Folketinget som representant för Färöarna. Nordiska rådets temasession pågår till och med onsdag den 15 mars. Förhandlingarna direktsänds på Nordiska rådets hemsida. På torsdagen den 16 mars sammanträder även...

  Läs mer