Publicerad på 02.11.2023

Starka röster för färre gränshinder

Arbetet för att avskaffa gränshindren mellan de nordiska länderna måste bli ännu effektivare. Det var budskapet från flera av Mittengruppens medlemmar under debatten vid Nordiska rådets session under onsdagen.

– Finland och Estland håller just nu på att upprätta ett avtal om att man automatiskt delar med sig av information när det gäller människor som går bort, gifter sig, skiljer sig och så vidare. Allt för att se till så att det blir rätt i registren, så att beskattningen går korrekt till, och så att pension inte betalas ut till någon som avlidit – vilket faktiskt hänt. Jag anser att vi bör ha samma ordning inom Norden. Det framhöll Kjell-Arne Ottosson, Sverige, under de nordiska samarbetsministrarnas frågestund.

Som ledamot av, och tidigare ordförande för, Nordiska rådets gränshindergrupp har Ottosson under flera år arbetat hårt mot just gränshinder i Norden. Under sessionen har han också omvalts som ordförande för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

– Det här är kärnan i det nordiska samarbetet. Det är frågor som berör människors vardag. Det var därför jag också framhöll att jag vill att våra nordiska regeringar drar lärdom av pandemin och att gränserna mellan de nordiska länderna aldrig mer ska stängas.

Också Mikael Lindholm, Åland, deltog i debatten och ställde en fråga till Sveriges nordiska samarbetsminister Jessika Roswall:

– Jag har noterat att databasen över nordiska gränshinder inte uppdaterats under det senaste året. Har ministern, nu när Sverige tar över ordförandeskapet i ministerrådet, för avsikt att se till så att databasen blir mer uppdaterad?

Svaret från Roswall blev välvilligt, och Lindholm hoppas därför att det ska bli lättare att följa arbetet med att montera ner de gränshinder som finns inom Norden.

Johan Dahl från Färöarna lyfte också frågan om roaming för mobiltelefoner för personer som besöker Färöarna. Avsaknad av avtal kring detta gör det onödigt dyrt för medborgare i andra nordiska länder än Danmark att använda mobiltelefon på Färöarna.