Publicerad på 04.11.2022

Modernisera Helsingforsavtalet

Klockan 20.00 på den danska valdagen den 1 november blev Bertel Haarder av med sin rösträtt i Nordiska rådet. Men yttra sig fick han fortfarande. Haarder, med 45 år av nordisk erfarenhet passade på att skicka en hälsning till framtiden under sin sista session som folketingsledamot: Modernisera Helsingforsavtalet!

Helsingforsavtalet är nordiska samarbetets ”grundlag” som underskrevs den 23 mars 1962, tio år efter Nordiska rådets etablering. Åtta gånger har det ändrats, men nu var det längesedan. För längesedan, anser Bertel Haarder och Mittengruppen.

– Det är verkligen paradoxalt att Nordiska rådets arbete, som det är organiserat nu, inte tar hänsyn till att utrikes- och försvarspolitiken har blivit central för samarbetet. Det behövs en formalisering av det politiska arbetet med de här frågorna.

Nordiska rådet bildades i skuggan av andra världskriget. Och har ända sedan dess agerat i en geopolitisk miljö som på många sätt kan sägas vara skärningspunkten mellan öst och väst. I denna miljö har de nordiska länderna värnat demokrati, yttrandefrihet, avspänning och samarbete.

Att Mittengruppen lyfter frågan om en modernisering av Helsingforsavtalet är inget nytt. Senast i våras lyfte Mittengruppens ordförande Linda Modig avtalet i en skriftlig fråga. Men behoven av en diskussion om avtalet har följt av gränshinder och nordbornas rättigheter. Nu följer en helt ny säkerhetspolitisk situation till följd av Sveriges och Finlands anslutning till Nato.

Ifall avtalet ska justeras finns många åsikter om hur. Och det finns ett behov av att ta hänsyn till varje nordiskt lands intressen. Värnandet av att hålla samman de nordiska länderna utan att skapa motsättningar är viktigt för Mittengruppen. Men med det i åtanke behöver det nordiska samarbetet fortsätta utvecklas, menar Bertel Haarder:

– Denna session är historisk. Det här året är historiskt. Nu måste vi använda det momentum som tydligt känns här vid Nordiska rådets session i Finlands riksdag.

Haarder är mångårig ledamot av det danska Folketinget, och har under hela tiden varit en varm nordist. Stundom i rollen som dansk minister med ansvar för nordiskt samarbete. I och med valet i Danmark lämnar han Folketinget och Nordiska rådet. I september i år fick han motta Baltiska rådets medalj för sitt mångåriga engagemang.

Ytterligare Mittengruppsledamöter talade under sessionen om behovet av en modernisering av Helsingforsavtalet. Bland andra Anna Starbrink från Sverige och Jouni Ovaska, Finland.

Nordiska rådets session hölls i Helsingfors den 1-3 november 2022.