Mittengruppens ordförande Linda Modig talar på gruppmötet

Publicerad på 19.05.2022

Artikelkategorier

Mittengruppen efterfrågar modernisering av Helsingforsavtalet

Är de Nordiska regeringarna beredda att modernisera ”Nordens grundlag” Helsingforsavtalet? Den frågan ställde Mittengruppens ordförande, Linda Modig, till Nordiska ministerrådet. Svaret: Kanske.

Covid 19-pandemin är en av flera händelser på senare år som utmanat det nordiska samarbetet. Den fria rörligheten inom Norden försvann nästan helt när länderna stängde sina gränser. I gränsregionerna fick det stora konsekvenser för pendlare och människor med familj, släkt och vänner på olika sidor av nationsgränserna.

– Stängda gränser och bristande samordning visar att det finns behov av att modernisera Helsingforsavtalet, menar Linda Modig, Mittengruppens ordförande.

Modig har därför ställt en skriftlig fråga till Nordiska ministerrådet där hon kräver svar på om de nordiska regeringarna är beredda att se över, och vid behov, modernisera Helsingforsavtalet, för att säkerställa relevansen i avtalet och det nordiska samarbetet.

I sitt svar skriver ministerrådet att Helsingforsavtalet ger en god grund för det nordiska samarbetet och att allt inte behöver regleras i avtalet. Men om konsensus uppstår för en modernisering så finns det möjlighet till det.

– Svaret är tyvärr ett ickesvar, säger Linda Modig. Jag välkomnar givetvis den uppföljning om nordiskt samarbete i kristider som ska redovisas på höstens session. Men med pandemin i färskt minne, liksom den nya säkerhetspolitiska situationen, borde öppenheten för att se över Helsingforsavtalet vara betydligt större från ministerrådets sida.