Publicerad på 06.09.2022

Haarder mottog Baltiska rådets medalj

Vid Nordiska rådets septembermöten i Reykjavik mottog Mittengruppens Bertel Haarder Baltiska rådets medalj. Han får den för 45 års enträget arbete inom det nordiska samarbetet, och för sina insatser för att stärka samarbetet mellan Norden och Baltikum.

På tisdagsmorgonen inleddes Nordiska rådets septembermöten med en paneldiskussion med representanter från Ukraina samt demokratiförkämpar från Belarus och Ryssland. Panelen hade bjudits in på initiativ av Islands delegation till Nordiska rådet. Deltog under samtalet gjorde också Baltiska rådet.

I samband med avslutningen av panelsamtalet överlämnade Baltiska rådets president Jānis Vucāns Baltiska rådets medalj till Bertel Haarder, Danmark. Haarder, som är vice ordförande för Mittengruppen, förlänades medaljen redan förra hösten, men på grund av pandemin har han inte kunnat ta emot den förrän nu.

Baltiska rådets motivering lyder (översatt från engelska): ”för hans betydelsefulla, långvariga insatser för att stärka parlamentariskt samarbete i Europa och Östersjöregionen”.

– Jag är mycket glad för medaljen som jag dedicerar till minnet av Uffe Elleman-Jensen och hans arbete för de baltiska ländernas självständighet, säger Bertel Haarder.

Elleman-Jensen var långvarig partiordförande för Venstre och Danmarks utrikesminister åren 1982–1993, och gick bort i juni 2022.