Sökresultat för Utrikes- och säkerhetspolitik

 • Vill ha en ”Stoltenberg II -rapport” om utrikes- och säkerhetspolitik

  Nordiska rådets presidium diskuterade i dag Mittengruppens förslag om att rekommendera de nordiska regeringarna att beställa en rapport om utrikes- och säkerhetspolitik som har fokus på civil såväl som militär...

  Läs mer
 • Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

  ...och utveckling Kjell-Arne Ottosson, (KD), Sverige, Utskottet för kunskap och kultur, Gränshindergruppen Mikko Kinnunen, (Cent) Finland, Utskottet för kunskap och kultur Edmund Joensen (SF), Färöarna, Utskottet för kunskap och kultur...

  Läs mer
 • Säkerhet och försvar ska behandlas av Nordiska rådet

  ...bred mening. Mittengruppen anser att den nordiska utrikes- och försvarspolitiken bör politiseras och demokratiseras. Mittengruppen vill att vi får ett ministerråd vars arbete förbereds av ministerrådssekretariatet i Köpenhamn och kontrolleras...

  Läs mer
 • Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

  ...cyberfredsförmedlingen och cyberdiplomatin skulle vara att skapa normer och regler till den digitala miljön. Detta är ett tema som också togs upp på mötet mellan USA:s och Rysslands presidenter i...

  Läs mer
 • Britt Lundberg: Förnybar energi och fredsförmedling kan göra Norden till en fyr

  ...de olika nordiska länderna är i grund och botten likadana, vilket skulle göra ett långtgående samarbete både möjligt och önskvärt. Under mötet förs även en bred utrikes- och säkerhetspolitisk debatt...

  Läs mer
 • De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

  ...konsekvenserna för miljön och de människor som lever och verkar i Arktis, inte minst regionens ursprungsbefolkning. Dock är det viktigt att göra skillnad på olika typer av exploatering och varje...

  Läs mer
 • Gemensamma hotbilder förutsätter gemensam nordisk riskanalys

  ...och ministerrådet ta lärdom av detta. Nordefco-samarbetet är flexibelt: det sker inom olika konstellationer – och inte alla länder behöver alltid vara med. Sådan flexibilitet skulle gynnas också vårt arbete...

  Läs mer
 • De nordiska utrikesministrarna glömde bort samarbetet inom samhällssäkerhet

  ...– Samarbetet mellan försvars- och utrikesministrarna baseras på en stark gemensam vilja och vision. Men de ministrar som ansvarar för civil krisberedskap och samhällssäkerhet på hemmaplan verkar vara helt utanför...

  Läs mer
 • Enestam-rapporten skall inte bli hyllvärmare!

  ...håller regelbunden kontakt med varandra och ser till att kommunikationen länderna emellan fungerar. De utarbetar scenarier och manualer, samt arrangerar övningar, säger Linda Modig. Nordiska rådets presidium har i dag...

  Läs mer