Sökresultat för Utrikes- och säkerhetspolitik

 • Vänta inte på EU – återupprätta Norden som europeisk maktfaktor

  ...förre försvarsminister Jan-Erik Enestam. Detta skulle medföra att såväl departement som statsförvaltning skulle bli tvungna att ta frågorna på allvar. Dessutom bör ett utrikes- och försvarsutskott inrättas, både i Nordiska...

  Läs mer
 • Norden i NATO är en maktfaktor

  ...att få nya och ännu djupare dimensioner i och med Finlands och Sveriges medlemskap i Nato. Höstens Nordefco-möte mellan de nordiska försvarsministrarna blir ett första steg mot denna riktning. Varför...

  Läs mer
 • Säkerhetspolitik och klimat på Mittengruppens agenda i Reykjavik

  ...vägar för ett transparent, samnordiskt beslutsfattande om utrikes-, säkerhets och försvarspolitik. Det säger Bertel Haarder, Danmark, vice ordförande i Mittengruppen. Mittengruppen föreslår dels att Nordiska rådets organisation bör anpassas efter...

  Läs mer
 • Nordiska rådet behöver dra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget

  ...rådet diskuterat inrättandet av ett särskilt utskott för utrikes-, säkerhets och försvarsfrågor. Samtidigt finns nordiska samarbeten, bland annat det försvarspolitiska samarbetet Nordefco. Årligen ordnar Nordiska rådet rundabordssamtal med regeringarna och...

  Läs mer
 • Modernisera Helsingforsavtalet

  ...arbete, som det är organiserat nu, inte tar hänsyn till att utrikes- och försvarspolitiken har blivit central för samarbetet. Det behövs en formalisering av det politiska arbetet med de här...

  Läs mer
 • Haarder mottog Baltiska rådets medalj

  ...dedicerar till minnet av Uffe Elleman-Jensen och hans arbete för de baltiska ländernas självständighet, säger Bertel Haarder. Elleman-Jensen var långvarig partiordförande för Venstre och Danmarks utrikesminister åren 1982–1993, och gick...

  Läs mer
 • Mittengruppen lyfter livsmedelssäkerheten

  ...Mittengruppen har dessutom lämnat in ett förslag om en gemensam satsning på nordisk livsmedelssäkerhet. Det förslaget berör bland annat ökad samordning av forskning och utveckling av ekologiska och kommersiella grödor...

  Läs mer
 • Efterlyser en strategisk diskussion om nordiska samarbetets framtid

  ...Linda Modig, ordförande för Mittengruppen. – Detta förslag, kopplat med Mittengruppens förslag om ett utrikesutskott i Nordiska rådet och vår beredskap att ändra på Helsingforsavtalet, är Mittengruppens sätt att säga...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  ...vill få en årlig rapport, på samma sätt som vi får rapporter från både utrikes- och försvarsministrarna, under Nordiska rådets årliga session, säger Heidi Greni, Mittengruppens talesperson i denna fråga....

  Läs mer