Sökresultat för Utrikes- och säkerhetspolitik

 • Vill ha en ”Stoltenberg II -rapport” om utrikes- och säkerhetspolitik

  Nordiska rådets presidium diskuterade i dag Mittengruppens förslag om att rekommendera de nordiska regeringarna att beställa en rapport om utrikes- och säkerhetspolitik som har fokus på civil såväl som militär...

  Läs mer
 • Säkerhet och försvar ska behandlas av Nordiska rådet

  ...bred mening. Mittengruppen anser att den nordiska utrikes- och försvarspolitiken bör politiseras och demokratiseras. Mittengruppen vill att vi får ett ministerråd vars arbete förbereds av ministerrådssekretariatet i Köpenhamn och kontrolleras...

  Läs mer
 • Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

  ...cyberfredsförmedlingen och cyberdiplomatin skulle vara att skapa normer och regler till den digitala miljön. Detta är ett tema som också togs upp på mötet mellan USA:s och Rysslands presidenter i...

  Läs mer
 • Britt Lundberg: Förnybar energi och fredsförmedling kan göra Norden till en fyr

  ...de olika nordiska länderna är i grund och botten likadana, vilket skulle göra ett långtgående samarbete både möjligt och önskvärt. Under mötet förs även en bred utrikes- och säkerhetspolitisk debatt...

  Läs mer
 • De nordiska utrikesministrarna glömde bort samarbetet inom samhällssäkerhet

  ...– Samarbetet mellan försvars- och utrikesministrarna baseras på en stark gemensam vilja och vision. Men de ministrar som ansvarar för civil krisberedskap och samhällssäkerhet på hemmaplan verkar vara helt utanför...

  Läs mer
 • Nordiskt försvarssamarbete skall basera på öppenhet och demokrati

  ...rådet menar att regeringarna måste lyfta civilsäkerhet och katastrofberedskap till samma nivå med det kraftigt utvecklande försvarssamarbetet och samarbeta utifrån det breda säkerhetsbegreppet. Samma målsättning uttrycktes av de nordiska utrikesministrarna...

  Läs mer
 • Mittengruppen frågar om Nordens kris- och katastrofberedskap

  Den sk. Stoltenberg-rapporten från 2009 innehåller 13 rekommendationer för att utveckla det nordiska säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska samarbetet. Flera av rekommendationerna har lett till handling, men just kris- och katastrofberedskapssamarbetet...

  Läs mer
 • Norden – tala med en röst!

  ...övriga länder och regioner i världen. – De nordiska länderna och den nordiska samhällsmodellen har så hög status i dag, och detta kan och bör omsättas till ännu större nordiskt...

  Läs mer
 • Vill ha mer nordiskt energisamarbete som syftar till samhällssäkerhet och krisberedskap

  ...sk. Haga-deklarationerna, varav den första antogs i 2009 och den andra i 2013. Samarbetet om samhällssäkerhet har nog inte ännu nått samma tyngd och substans som det nordiska militära samarbetet...

  Läs mer