Sökresultat för Utrikes- och säkerhetspolitik

  • Nordiska rådet behöver dra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget

    ...rådet diskuterat inrättandet av ett särskilt utskott för utrikes-, säkerhets och försvarsfrågor. Samtidigt finns nordiska samarbeten, bland annat det försvarspolitiska samarbetet Nordefco. Årligen ordnar Nordiska rådet rundabordssamtal med regeringarna och...

    Läs mer
  • Holmström delegat vid FN:s miljökonferens i Stockholm

    ...förslag på miljö- och klimatområdet för att Norden ska få en tydligare gemensam röst på den internationella arenan. Och Simon Holmström är övertygad om att Norden kan göra skillnad. –...

    Läs mer