Sökresultat för Utrikes- och säkerhetspolitik

 • Hurdan kris behövs det för att de nordiska länderna skall börja agera tillsammans?

  ...ett år sedan föreslås att de nordiska regeringarna bör se på möjligheten att formalisera sitt utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, inklusive beredskapssamarbetet, via Nordiska ministerrådet. – Enligt en undersökning nyligen gjord...

  Läs mer
 • Ministrarna säger nej till en nordisk katastrofenhet

  ...att man skulle grunda en ny organisation, och det säger han också uttryckligen. Jag är tveksam om ministrarna riktigt har förstått detta, säger Åsa Torstensson, ordförande för Mittengruppen. I sitt...

  Läs mer
 • Nordiska rådets session får en redogörelse om samhällssäkerhet

  ...att ministrarna inte har varit tillräckligt aktiva i att samarbeta inom kris- och katastrofberedskapen. En annan intressant redogörelse för Mittengruppen är EU-redogörelsen, som ges av ministrarna för andra gången under...

  Läs mer
 • Efterlyser en gemensam lägesbild från de nordiska regeringarna

  I en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna frågar Mittengruppen om de nordiska regeringarnas syn på betydelsen av gemensam lägesbild, samt kopplingen mellan de nationella risk- och hotbildsanalyserna. – Anser...

  Läs mer