Sökresultat för Utrikes- och säkerhetspolitik

 • De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

  ...konsekvenserna för miljön och de människor som lever och verkar i Arktis, inte minst regionens ursprungsbefolkning. Dock är det viktigt att göra skillnad på olika typer av exploatering och varje...

  Läs mer
 • Norden – tala med en röst!

  ...övriga länder och regioner i världen. – De nordiska länderna och den nordiska samhällsmodellen har så hög status i dag, och detta kan och bör omsättas till ännu större nordiskt...

  Läs mer
 • Gemensamma hotbilder förutsätter gemensam nordisk riskanalys

  ...och ministerrådet ta lärdom av detta. Nordefco-samarbetet är flexibelt: det sker inom olika konstellationer – och inte alla länder behöver alltid vara med. Sådan flexibilitet skulle gynnas också vårt arbete...

  Läs mer
 • Det behövs mer politisk vilja – men Norden gör comeback

  ...för att inkludera försvar-, utrikes- och säkerhetspolitik i de nordiska formella strukturerna. Vi anser att det finns massor av oanvänd potential i det nordiska samarbetet, också i andra internationella sammanhang,...

  Läs mer
 • Vill ha mer nordiskt energisamarbete som syftar till samhällssäkerhet och krisberedskap

  ...sk. Haga-deklarationerna, varav den första antogs i 2009 och den andra i 2013. Samarbetet om samhällssäkerhet har nog inte ännu nått samma tyngd och substans som det nordiska militära samarbetet...

  Läs mer
 • Enestam-rapporten skall inte bli hyllvärmare!

  ...håller regelbunden kontakt med varandra och ser till att kommunikationen länderna emellan fungerar. De utarbetar scenarier och manualer, samt arrangerar övningar, säger Linda Modig. Nordiska rådets presidium har i dag...

  Läs mer
 • Nordiskt sjukvårdssamarbete bör ses som en del av krisberedskap

  Ärendet lyftes upp när Finlands social- och hälsovårdsminister Paula Risikko mötte Bo Könberg, som på uppdrag av Nordiska rådet utreder möjligheter för nordiskt sjukvårdssamarbete och patienternas rörlighet. Mittengruppen har redan...

  Läs mer
 • Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

  ...en uppmaning till ökat samarbete och samordning. Jag tror det är nödvändigt och eftersträvansvärt och vill verkligen understryka vikten av att detta sker. De juridiska invändningar om tystnadsplikt som anförs...

  Läs mer
 • Mittengruppen föreslår en samnordisk utredning för att motverka gränsstängningar i krissituationer

  ...till följd av corona-pandemin. Pandemin har lett även till övriga gränshinder: gränskontroller, köer, trafik- och tågförseningar samt besvärligheter i form av social- och skatteregler för dem som jobbar i ett...

  Läs mer