Publicerad på 28.06.2022

Efterlyser en strategisk diskussion om nordiska samarbetets framtid

Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn talat för en uppdatering och uppgradering av det nordiska samarbetet.

Gruppen efterfrågar en strategidiskussion som omfattar Nordiska rådets roll i det nya säkerhetspolitiska läget.

– Finlands och Sveriges Nato-medlemskap ger ett nytt momentum för nordiskt samarbete. Det ger oss möjlighet till att uppdatera vår verksamhet så att den motsvarar dagens behov, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen.

– Detta förslag, kopplat med Mittengruppens förslag om ett utrikesutskott i Nordiska rådet och vår beredskap att ändra på Helsingforsavtalet, är Mittengruppens sätt att säga att vi behöver göra någonting. Vi vill framåt i det nordiska samarbetet!