Publicerad på 28.06.2022

Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn uttryckt sitt stöd till en fortsatt dialog med ministerrådet om en årlig rapport från de nordiska regeringarna om civil beredskap.

– Vi vill få en årlig rapport, på samma sätt som vi får rapporter från både utrikes- och försvarsministrarna, under Nordiska rådets årliga session, säger Heidi Greni, Mittengruppens talesperson i denna fråga.

– En sådan rapport är nyttig och skapar ett underlag för en nordisk parlamentarisk diskussion om den gemensamma beredskapen. Vi fortsätter gärna diskussionen om detta, tillsammans med ministrarna.

Rekommendationer om nordiskt samarbete om krisberedskap har lagts fram i en rapport av Jan-Erik Enestam i slutet av 2021. Nordiska rådet vill nu följa upp rapportens rekommendationer, samt ett medlemsförslag på detta tema.