Sökresultat för Krisberedskap

 • Mittengruppen på SuomiArenan: förstärk Nordens gemensamma krisberedskap

  Nordefco bör tas som modell för det nordiska krisberedskapssamarbetet, säger Linda Modig. I en paneldebatt om krisberedskap under SuomiArenan i Björneborg framförde Linda Modig Mittengruppens positioner gällande ett mer dynamiskt...

  Läs mer
 • Nordiskt sjukvårdssamarbete bör ses som en del av krisberedskap

  ...nordiskt sjukvårdsområde. Om ett gränsöverskridande sjukvård fungerade mellan de nordiska länderna, skulle detta ha en stor betydelse för ländernas samhällssäkerhet och krisberedskap. – En betydande del av den nordiska befolkningen...

  Läs mer
 • Vill ha mer nordiskt energisamarbete som syftar till samhällssäkerhet och krisberedskap

  Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna genomför en analys av nordiskt energisamarbete i förhållande till försörjningssäkerhet och samhällssäkerhet i Norden. – Mittengruppen anser att tillgång till energi, liksom tillgång till...

  Läs mer
 • Fri rörlighet avgörande för nordisk integration

  Den utvärdering som görs efter coronakrisen skall inte enbart ägna sig åt rena krisberedskapsfrågor eller hälsopolitik utan också analysera hur Norden bättre kan samarbeta på fler områden. Linda Modigs anförande...

  Läs mer
 • Enestam-rapporten skall inte bli hyllvärmare!

  I samband med Nordiska rådets session i november i år publicerade Jan-Erik Enestam sin rapport som inkluderar 12 rekommendationer för att förbättra nordisk civil krisberedskap. Mittengruppen vill följa upp Enestams...

  Läs mer
 • Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

  ...nordiskt samarbete om krisberedskap har lagts fram i en rapport av Jan-Erik Enestam i slutet av 2021. Nordiska rådet vill nu följa upp rapportens rekommendationer, samt ett medlemsförslag på detta...

  Läs mer
 • Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

  Mittengruppen vill att cybersäkerhet och hybridhot får en mer central ställning inom det nordiska samarbetet. Hotbilderna som de nordiska länderna upplever är liknande. Detta konstateras bland annat i samhällssäkerhetsstrategin som...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...• Godkännande av yrkeskvalifikationer tvärs över gränserna Presidiet Coronapandemin har synliggjort brister i de nordiska ländernas gemensamma krisberedskap. Under 2022 kommer Mittengruppen att följa upp de rekommendationerna som Jan-Erik Enestam...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...ca. 3 miljoner euro. Bland föremål som öronmärks finns en nordisk fond för ungas arbete för klimat och biodiversitet, nordiskt samarbete om krisberedskap och uppföljning av den sk. Enestam-rapporten, gränshinder-...

  Läs mer