Publicerad på 10.04.2018

Artikelkategorier

Vill ha mer nordiskt energisamarbete som syftar till samhällssäkerhet och krisberedskap

Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna genomför en analys av nordiskt energisamarbete i förhållande till försörjningssäkerhet och samhällssäkerhet i Norden.

  Mittengruppen anser att tillgång till energi, liksom tillgång till livsmedel eller vatten är viktiga för säkerheten i en bredare mening. Ett modernt samhälle er beroende av stabil tillgång till energi. Förnybara energikällor som vind och sol har en skiftande produktion, som behöver balanseras med andra energikällor eller lagring. Det er ett exempel på sådant som kan lösas genom det nordiska samarbetet. Genom att förena sina krafter kan Norden också lättare bli självförsörjande inom energi, säger Staffan Danielsson som presenterade Mittengruppens förslag under Nordiska rådets session i Akureyri.

  Mot denna bakgrund föreslår vi att Nordiska ministerrådet genomför en analys av hur nordiskt energisamarbete kan bidra till at styrka försörjningssäkerheten som en del av samhällssäkerhet i Norden.

Riktlinjerna för de nordiska ländernas samarbete kring samhällssäkerhet har slagits fast i de sk. Haga-deklarationerna, varav den första antogs i 2009 och den andra i 2013. Samarbetet om samhällssäkerhet har nog inte ännu nått samma tyngd och substans som det nordiska militära samarbetet som sker inom ramarna för Nordefco.

Mittengruppen presenterade sitt initiativ under Nordiska rådets session i Akureyri den 10 april.

Länk till hela förslagstexten

Ytterligare information:

Staffan Danielsson, +46 72 558 77 21