Sökresultat för Energi

 • Vill intensifiera det nordiska energisamarbetet

  Nordiska rådets energiarbetsgrupps mellanrapport presenterades till utskotten under rådets möten i Oslo 19.4.2016. I rapporten föreslås 27 olika initiativ som energigruppen anser att ska inkluderas i det nordiska energisamarbetet inom...

  Läs mer
 • Vill ha mer nordiskt energisamarbete som syftar till samhällssäkerhet och krisberedskap

  Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna genomför en analys av nordiskt energisamarbete i förhållande till försörjningssäkerhet och samhällssäkerhet i Norden. – Mittengruppen anser att tillgång till energi, liksom tillgång till...

  Läs mer
 • Britt Lundberg: Förnybar energi och fredsförmedling kan göra Norden till en fyr

  ...en vecka. Sessionen hålls i riksdagshuset tisd-torsd den 31.10.-2.11. Under måndagen, dagen innan sessionen inleds, presenterar den tidigare Nokia-chefen Jorma Ollila sin utredning om nordiskt energisamarbete och förnybar energi. Lundberg...

  Läs mer
 • Ny energi i NR:s miljö- och naturresursutskott

  ...som en av två representanter. – Energieffektivitet och energi som en tillväxtmöjlighet ligger nära mitt hjärta och jag ser fram emot arbetet i arbetsgruppen, sade Kärnä.   För närmare information,...

  Läs mer
 • Harmoniseringen av spelregler för förnyelsebar energi diskuteras i Nordiska Rådet

  Mittengruppen uppmuntrar den positiva diskussion om att harmonisera spelreglerna för förnybar energi i Norden som uppkom under utskottsmötena i Tammerfors 23 september 2014. Enligt en prognos som lades fram av...

  Läs mer
 • Efterlyser energieffektivitet i Norden

  – En av välfärdssamhällets utmaningar är en framtida hållbar energiförsörjning. Ska detta lyckas krävs en hög grad av energieffektivitet, säger Brodén. Brodén från Mittengruppen glädjer sig för att i nordiska...

  Läs mer
 • Energieffektivitet, klimatkrisen och sjöfartens förnyelseprocess var under diskussion när miljö- och naturresursutskottet samt näringsutskottet samlades

  Jan Lindholm ville se en satsning på tågtrafik mellan också Stockholm och Oslo. Diskussionen om energipolitiken utskotten emellan var konstruktiv och speciellt energieffektivitet och sjöfartens förnyelseprocess betonades och man beslöt...

  Läs mer
 • Norden måste tala för grön och blå tillväxt

  ...investeringar på energiöverföring och förbättrad energieffektivisering. Man räknar med att produktionskostnaderna för sol och vindenergi år 2020 är marknadsekonomiskt konkurrenskraftiga. Kina planerar att ta i bruk ett system för utsläppshandel...

  Läs mer
 • ”1,5-gradersmålet är fortfarande möjligt”

  Högre klimatambitioner, investeringar i teknik och bättre energisäkerhet. Det var några av Mittengruppens budskap under aktualitetsdebatten vid årets Temasession i Reykjavik. ”Energiförsörjning i en orolig tid”. Det var rubriken för...

  Läs mer