Publicerad på 29.01.2015

Artikelkategorier
Taggar

Energieffektivitet, klimatkrisen och sjöfartens förnyelseprocess var under diskussion när miljö- och naturresursutskottet samt näringsutskottet samlades

Jan Lindholm ville se en satsning på tågtrafik mellan också Stockholm och Oslo. Diskussionen om energipolitiken utskotten emellan var konstruktiv och speciellt energieffektivitet och sjöfartens förnyelseprocess betonades och man beslöt också att bilda arbetsgrupper för de två ämnena. Speciellt avfallspolitiken och behovet av att förenhetliga den dominerade miljö- och naturresursutskottets möte. Men också klimatpolitiken behandlades ingående under utskottsmötet.

Mittengruppens Christina Gestrin, som leder miljö- och naturresursutskottet, representerade Nordiska rådet på klimatförhandlingskonferensen i Lima, Peru i december 2014. ”Den nuvarande generationen av politiker är den sista som kan lösa klimatkrisen före den når ett omfång som det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt att kontrollera med mycket negativa konsekvenser för levnadsvillkor och säkerheten i världen”, sade Gestrin.