Sökresultat för Sjöfart

  • Förslaget om havsbaserad vindkraft vinner brett stöd

    ...resten av Europa, sade Emma Berginger.  En del av Mittengruppens medlemmar har i tillägg sänt in en skriftlig fråga om gröna sjöfartskorridorer till de nordiska regeringarna och inväntar svar efter...

    Läs mer