Sökresultat för Sjöfart

  • Verksamhetsplan

    ...som ju är en av världens största sjöfartskluster globalt sett. Vår havsnära livsstil och vår konkurrenskraft kräver att vi satsar på en omställning, genom satsning på infrastruktur för elektrifiering och...

    Läs mer
  • Förslaget om havsbaserad vindkraft vinner brett stöd

    ...resten av Europa, sade Emma Berginger.  En del av Mittengruppens medlemmar har i tillägg sänt in en skriftlig fråga om gröna sjöfartskorridorer till de nordiska regeringarna och inväntar svar efter...

    Läs mer