Publicerad på 23.06.2015

Artikelkategorier
Taggar

Ny energi i NR:s miljö- och naturresursutskott

Hanna Kosonen (Centern, Finland) har tagit över ordförandeskapet för Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott efter Christina Gestrin (SFP, Finland). Kosonen ledde sitt första utskottsmöte i Skagen, Danmark 21-23.6.2015. Kosonen valdes också till utskottets representant på klimatförhandlingarna i Paris 2015.

– De nya medlemmarna i utskottet bar med sig nya tankegångar och idéer för utskottet. Jag är nu än mer motiverad till att leda utskottet och delta i det nordiska samarbetet sade Kosonen.

– Jag vill se ett ambitiöst klimatavtal som garanterar näringslivet att nu är det tid att satsa på förnybar energi, både i nord och syd. Jag vill se ett utökat nordiskt samarbete under klimatförhandlingarna. Det är enormt viktigt att vi lyckas få tillstånd ett globalt klimatavtal nu, annars kan hela dialogen komma att haverera, sade Kosonen.

 

Speciellt klarare finansiering för betänkandet om certifiering av hållbara turismdestinationer väckte diskussion under mötet. Mikko Kärnä (Centern, Finland), också ny från Mittengruppen i miljö- och naturresursutskottet, deltog aktivt i diskussionen.

– Hållbara turismdestinationer efterfrågas av bland annat sydeuropeiska turister och kunde enligt min mening vara en klar konkurrensfördel för den nordiska turismen. Men nu riskerar certifieringen bli bara vackra ord. Jag vill se en programkoordinator och en långsiktig plan för detta vinnande koncept, sade Kärnä.

 

Mikko Kärnä kommer att fortsätta jobba med rekommendationen om mårdhunden tillsammans med utskottets sekretariat i egenskap av rapportör.

– Mårdhunden är en främmande art som åsamkar avsevärd skada i den nordiska miljön.

– Finland måste lägga in större insatser för att bekämpa mårdhunden spridning för alla de nordiska ländernas del, sade Kärnä.

 

Kärnä kommer också att delta i energiarbetsgruppen å miljö- och naturresursutskottets vägnar som en av två representanter.

– Energieffektivitet och energi som en tillväxtmöjlighet ligger nära mitt hjärta och jag ser fram emot arbetet i arbetsgruppen, sade Kärnä.

 

För närmare information, kontakta:

Hanna Kosonen +358 40 717 1114

Mikko Kärnä +358 40 143 8941