Sökresultat för Klimat

 • Mittengruppen lyfte vattenresurserna, klimatfonden, Östersjön och NordGen på bordet i Reykjavik

  ...gröna klimatfonden väntar ännu på medel, men det är ingen orsak för att vänta med att inleda klimatinvesteringar och projekt. Klimatförändringen låter inte vänta på sig, sade Kosonen. Kosonen lyfte...

  Läs mer
 • Norden ska ingå en klimatallians!

  ...framta en nordisk klimatstrategi. Enligt medlemsförslaget bör intentionsförklaringarna gå vidare i form av gemensamma nordiska klimatmål. – Nu är hög tid att förankra det man utlovat från Nordiska ministerrådets sida...

  Läs mer
 • Säkerhetspolitik och klimat på Mittengruppens agenda i Reykjavik

  ...för våra länder, utan för miljö- och klimatarbetet i stort. Gemensamma insatser behövs för att vi ska nå visionen om Norden som världens mest klimatsmarta region 2030, framhåller Bertel Haarder....

  Läs mer
 • Ungas klimat- och miljöinnovationer ska få nordisk finansiering

  Utskottet för ett Hållbart Norden godkände idag utskottsförslaget om en ungas fond för klimat och biodiversitet som ska möjliggöra innovativa projekt mellan unga, offentliga instanser och privata företag. Förslaget initierades...

  Läs mer
 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  ...öppnas Nordiska rådets 74:e session i Finlands Riksdag, Helsingfors. Innan öppnandet samlades nordiska politiker för ett seminarium om transporter och klimatfrågor. Den stora frågan var, som väntat: bör ett nordiskt...

  Läs mer
 • Nordiskt ledarskap i klimatarbetet behövs

  Vid seminariet framkom att vi har både en ekonomisk kris och en klimatkris. Internationella förpliktelser är nödvändiga, men det behövs politiska åtaganden. För att främja grön tillväxt behövs offentliga och...

  Läs mer
 • Miljö- och naturresursutskottet jobbar för gemensamma nordiska ambitioner inför klimatförhandlingarna i Paris

  En samordning av de nordiska ambitionerna ligger också i den danska ministerns intresse, bl.a. genom en gemensam paviljong under klimatförhandlingarna i Paris och tillvaratagande av de goda relationer de nordiska...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden

  ...integral del i Finlands innovationsarbete för mindre klimatavtryck från konstruktion och uppvärmning av byggnader. Detta är ett steg i rätt riktning för att främja kunnande, innovation och framförallt mindre klimatbelastning...

  Läs mer
 • Energieffektivitet, klimatkrisen och sjöfartens förnyelseprocess var under diskussion när miljö- och naturresursutskottet samt näringsutskottet samlades

  ...Gestrin, som leder miljö- och naturresursutskottet, representerade Nordiska rådet på klimatförhandlingskonferensen i Lima, Peru i december 2014. ”Den nuvarande generationen av politiker är den sista som kan lösa klimatkrisen före...

  Läs mer