Sökresultat för Klimat

 • Grön nordisk utvecklings- och investeringsbank kunde finansiera klimatåtgärder

  ...Klimatförändringen påverkar de globala havsströmmarna, försurar haven och höjer havstemperaturen. Vi kanske få en och annan ny art hit till orr, men samtidigt minskar fiskebestånden i de allra fattigaste områdena....

  Läs mer
 • Återvinning av material från vindkraftverk viktig för att minska klimatbelastning

  Mittengruppen vill att ny fornybar energi inte leder till bortkastade material eller onödvändig ny produktion. Mittengruppens gruppanförande på debatten om återvinning av material från vindkraftverk under Nordiska rådets session 2021...

  Läs mer
 • Reducerade klimatutsläpp från drivmedel i transportsektorn

  De nordiske landene har i dag ulik politikk for å fase ut klimauvennlig drivstoff og for fase inn både mer klimavennlige drivstoff og nullutslippskjøretøy. Noen eksempler er at Finland i...

  Läs mer
 • Norden måste tala för grön och blå tillväxt

  Klimatförändringen är redan här, men med internationella åtgärder kan vi bromsa upp uppvärmningen och också förbereda oss för de förändringar som klimatförändringen för med sig. Nu förbereder man sig för...

  Läs mer
 • Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten

  ...de nordiska miljöfinansieringsbolagen, med grund i NIB, NEFCO och NDF   att Nordiska ministerrådet utarbetar mötesplatser för klimatinvesterare, privata och offentliga, för att diskutera gemensamma standarder för klimatinvesteringar och kartlägga...

  Läs mer
 • Norden visar vägen för utfasning av fossila bränslen

  ...åtagit sig att bli helt klimatneutrala. Vi i Mittengruppen i Nordiska rådet vill att de nordiska länderna går längre. I vårt initiativ om en nordisk allians för klimatet föreslår vi...

  Läs mer
 • Förslaget om havsbaserad vindkraft vinner brett stöd

  ...en gemensam definition av klimatneutralitet, så kunde man då inte enas om gemensamma aktioner. Men efter debatt fick Mittengruppens medlemsförslag om en nordisk allians för klimatet en ny att-sats om att gemensamt...

  Läs mer
 • Holmström delegat vid FN:s miljökonferens i Stockholm

  ...samlas återigen representanter från världens länder och civilsamhället i Sveriges huvudstad för en ny konferens. Syftet är att öka takten på arbetet för att motverka klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald...

  Läs mer
 • Ny energi i NR:s miljö- och naturresursutskott

  ...förnybar energi, både i nord och syd. Jag vill se ett utökat nordiskt samarbete under klimatförhandlingarna. Det är enormt viktigt att vi lyckas få tillstånd ett globalt klimatavtal nu, annars...

  Läs mer