Publicerad på 26.11.2018

Artikelkategorier

Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten

Mittengruppen i Nordiska rådet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

 

att Nordiska ministerrådet följer upp med Sveriges ordförandeskap 2018 när det gäller den utlovade utredningen om arkitekturen kring de nordiska miljöfinansieringsbolagen, med grund i NIB, NEFCO och NDF

 

att Nordiska ministerrådet utarbetar mötesplatser för klimatinvesterare, privata och offentliga, för att diskutera gemensamma standarder för klimatinvesteringar och kartlägga behovet av data för gröna investeringsmöjligheter

 

Bakgrund

Norden ligger i topp vad gäller miljöinsatser och innovationer för att uppnå klimatmålen för 2030 i Parisavtalet. Det är en kompetens vi bör gemensamt främja globalt, för både andras nytta och utveckling, men också för vår egen nytta.

 

Det har konstaterats att det finns behov av investeringar på ytterligare 170 miljarder per år endast i EU-området för att uppfylla målen för år 2030 i Parisavtalet. Den globala insatsen för att uppfylla målen kommer vara ännu större och speciellt innovationer måste stå i centrum för de insatser som görs. Där är olika offentliga finansieringsinstrument viktiga för att utveckla marknaden och öka privata finansiärers intresse för innovationer och kommersialiseringsprojekt.

 

Den 17 april 2018 uttalade sig Nordiska rådets rapportör och Norges tidigare klimat- och miljöminister, Tine Sundtoft om att det finns ett stort behov för att omdirigera både privata och offentliga kapitalinvesteringar till stöd för den gröna omställningen. Sundtoft presenterade i slutet av år 2017 rapporten De nordiska länderna i den gröna omställningen – mer än grannar med tolv strategiska samarbetsförslag till Nordiska rådet och de nordiska regeringarna. För att från nordiskt håll stöda EU-kommissionens arbete för grönare finansmarknader föreslog Sundtoft att de nordiska miljö-och klimatministrarna samlar nordiska nyckelaktörer för utveckling av grönare finansmarknader till ett toppmöte.

 

Sundtoft påpekade att det behövs ett brett samarbete för att få på plats gemensamma definitioner och standarder för gröna investeringar och investeringsprodukter. Sundtoft menade också att vi i Norden också behöver transparenta och jämförbara data om gröna investeringsmöjligheter och risker relaterade till miljö och klimat.

 

I skenet av den genomlysningen av det nordiska klimatsamarbetet och den gröna omställningen i Norden, så finns det orsak att samla information om gröna investeringar, men även konkret samla de nordiska klimatinvesteringarna. Därför uppmanar Mittengruppen i Nordiska rådet att det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet genomför den utlovade utredningen om arkitekturen kring de nordiska miljö- och klimatfinansieringsbolagen, eller alternativt att Nordiska ministerrådet slutför detta utlovade projekt.

 

Tilläggsfinansiering från de nordiska länderna till Nordic Development Fund (NDF) har det inte nåtts enighet om bland de nordiska regeringarna och därmed är institutionens framtida kapacitet i vågskålen, trots att t.ex. NDF:s finansieringsinstrument Nordic Climate Facility prisats av Förenta Nationerna.

 

Därmed är tiden rätt för de nordiska regeringarna att göra en gemensam insats för klimatinvesteringar, både i form av mötesplatser för privata klimatinvesterare och för de gemensamma institutionernas framtid. En gemensam Nordisk Grön Bank kunde fylla samma funktioner som Nordiska Investeringsbanken (NIB), Nordic Environment Fund for Cooperation (NEFCO) och Nordic Development Fund (NDF) enskilt gör idag.

 

 

Nuuk den 12 september 2018

 

Arto Pirttilahti

Axel Jonsson

Staffan Danielsson

Silja Dögg Gunnarsdóttir

Lars Tysklind

Heidi Greni

Stina Bergström

Eva Biaudet

Jenis av Rana

Guðmundur Ingi Kristinsson

Krista Mikkonen

Axel Jonsson

Katri Kulmuni

Mikael Staffas

Hanna Halmeenpää

Johanna Karimäki

Anna Kolbrun Arnadóttir

Peter Östman

Tore Storehaug

Bertel Haarder

Ketil Kjenseth

Anna-Maja Henriksson

Matti Vanhanen
Antti Kurvinen

Willfred Nordlund