Ola Elvestuen

Publicerad på 08.11.2021

Artikelkategorier

Återvinning av material från vindkraftverk viktig för att minska klimatbelastning

Mittengruppen vill att ny fornybar energi inte leder till bortkastade material eller onödvändig ny produktion.

Mittengruppens gruppanförande på debatten om återvinning av material från vindkraftverk under Nordiska rådets session 2021 hölls av Ola Elvestuen. Anförandet finns enbart på norska.

”Alle de nordiske landene skal bli klimanøytrale som en overgripende målsetning. Vi skal omstille våre samfunn til mindre bruk av ressurser og mer gjenvinning av alle ressurser. Vi har ikke definert like synlige målsetninger for gjenvinning og den sirkulære økonomien som for klimaet, men gjenvinning er en avgjørende del av det å redusere klimabelastningen. En sirkulær tenkning kommer ikke til å være like enkelt å implementere ved alle typer avfall, men en livssyklustenkning for alle produkter og materialer må likevel framover bli en selvfølgelighet.

Nå diskuterer vi vanskeligheten ved gjenvinning ut i fra et medlemsforslag fra Mittengruppen og med et tillegg fra den Sosialdemokratiske gruppen. Vi vil at vår nye fornybare energi ikke fører til bortkastede materialer eller unødvendig ny produksjon. Vi vil heller ikke at avfallshandtering av vanskelige avfallstyper ska bli noen annens problem.

Komposittmaterialer av høy kvalitet med unike egenskaper er avgjørende for vindkraftverkenes effektivitet. Særlig vindmøllenes vinger består av materiell som må tåle stor slitasje og det gjør de er spesielt vanskelige å gjenvinne. Dette er utfordring som vil bli større ettehvert som vindkraftverkenes våre blir eldre og stadig flere.

I Mittengruppen er vi enige i at vi sammen bør finne en løsning på dette i Norden. Vi må sørge for at også fornybar energi gir så lite nye problemer som mulig, det kan vi best gjøre i fellesskap i Norden. Derfor går Mittengruppen inn for at forslaget godkjennes.”