Sökresultat för Miljöskydd

  • Norden behöver stå upp för ett hållbart strömmingsfiske

    Strömmingsfisket i Östersjön har under de senaste decennierna kommit att kraftigt överskrida gränsen för att trygga hållbara bestånd för framtiden. Därför har Mittengruppen lagt fram förslag för ett mer hållbart...

    Läs mer
  • Säkerhetspolitik och klimat på Mittengruppens agenda i Reykjavik

    Mindre avfall från vårdsektorn, forskning för livsmedelssäkerheten och energisamarbetet i Norden. Det är några av de frågor som Mittengruppen kommer att diskutera när Nordiska rådet nästa vecka samlas i Reykjavik,...

    Läs mer