Publicerad på 31.08.2022

Säkerhetspolitik och klimat på Mittengruppens agenda i Reykjavik

Mindre avfall från vårdsektorn, forskning för livsmedelssäkerheten och energisamarbetet i Norden. Det är några av de frågor som Mittengruppen kommer att diskutera när Nordiska rådet nästa vecka samlas i Reykjavik, Island. Kriget i Ukraina och en förändrad säkerhetspolitisk situation ligger också högt på agendan.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina, liksom Finlands och Sveriges beslut om att söka medlemskap i Nato, sätter sin prägel på den nordiska politiken. Inför Nordiska rådets utskottsmöten i Reykjavik 6–7 september kommer Mittengruppen behandla flera förslag som syftar till att stärka det nordiska samarbetet kring försvars- och säkerhetsfrågor.

– Vi står inför en helt ny säkerhetspolitisk situation. Tiden då Nordiska rådet kunde undvika att diskutera frågor som rör krig och fred är över. Vi behöver hitta nya vägar för ett transparent, samnordiskt beslutsfattande om utrikes-, säkerhets och försvarspolitik. Det säger Bertel Haarder, Danmark, vice ordförande i Mittengruppen.

Mittengruppen föreslår dels att Nordiska rådets organisation bör anpassas efter den nya säkerhetspolitiska situationen. Men man vill också se en ny rapport som mot bakgrund av Stoltenbergrapporten från 2009 lägger fram förslag om Nordiska rådets och ministerrådets roll i det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet.

Också miljö- och klimatfrågorna ges stort utrymme när Mittengruppen samlas i Reykjavik. Bland annat kommer man att behandla förslag om att minska mängden emballageavfall från vårdsektorn. Förslag om forskning för ökad livsmedelssäkerhet mot bakgrund av klimatförändringarna tas upp. Ett förslag om energiförsörjning kommer också att diskuteras.

– De nordiska länderna har kommit långt i sitt miljöarbete. Och att vi stärker vårt samarbete på det här området är viktigt inte bara för våra länder, utan för miljö- och klimatarbetet i stort. Gemensamma insatser behövs för att vi ska nå visionen om Norden som världens mest klimatsmarta region 2030, framhåller Bertel Haarder.