Publicerad på 02.11.2023

Norden behöver stå upp för ett hållbart strömmingsfiske

Strömmingsfisket i Östersjön har under de senaste decennierna kommit att kraftigt överskrida gränsen för att trygga hållbara bestånd för framtiden. Därför har Mittengruppen lagt fram förslag för ett mer hållbart fiske. Frågan debatterades under torsdagen vid Nordiska rådets session i Oslo.

En viktig orsak till att strömmingsbestånden i Östersjön är hotade är de mycket stora fiskefartyg som börjat fiska strömming för bland annat foder till pälsdjurfarmer och fiskodling. I många år har detta kommit att påverka det småskaliga kustnära fisket för humankonsumtion. Nu börjar detta slå ut hela kustsamhällen som i flera hundra har levt i samklang med naturen och skapat arbetstillfällen.

I somras kom ett förslag om att helt stoppa strömmingsfisket i Östersjön och Bottniska viken vilket skulle ha slagit undan benen för de nuvarande, kvarvarande kustfiskarna. Förra veckan enades EU:s fiskeriministrar om kraftigt minskade kvoter, men det finns inget ställningstagande om vare sig fartygsstorlek eller användning av fångsten.

Under debatten i Stortingssalen redogjorde Mikael Lindholm, Åland för Mittengruppens ståndpunkter när det gäller ett hållbart strömmingsfiske.

– Vi i Mittengruppen anser att en förutsättning för att långsiktigt trygga bestånden är att begränsa storleken på fartygen och att en viss andel ska gå till humankonsumtion. Vi i Mittengruppen vidhåller att även Nordiska rådet bör ta ställning i denna fråga. Vårt ställningstagande är i linje med deklarationen men går längre i frågan om metoderna. Norden bör använda sin gemensamma röst för att stå starka på de arenor som bestämmer fiskets framtid i Östersjön.