Simon Holmström

Publicerad på 31.01.2023

Artikelkategorier

Rädda strömmingen i Östersjön!

Under Mittengruppens gruppmöte i Stockholm den 23 januari enades gruppen om att gemensamt se över förutsättningarna för hållbart strömmingsbestånd i Östersjön. Mittengruppen godkände ett medlemsförslag till Nordiska rådet om att be Nordiska ministerrådet utreda den industriella trålningens påverkan på det marina ekosystemet och fiskbestånden i Östersjön. Om utredningen ger grund för det, så önskar Mittengruppen att Nordiska rådet framför initiativ om begränsningar av industriellt trålfiske i Östersjön till Baltic Sea Fisheries Forum.

– Strömmingen är en viktig länk i Östersjöns ekosystem, men beståndet lider av otillräcklig tillgång på föda och storskaligt trålfiske lokalt, kommenterade Simon Holmström.

– Mittengruppen vill säkra förutsättningarna för småskaligt och kustnära fiske framöver, det är en uppgift för alla nordiska länder.

Relaterade nyheter

Mittengruppen arbetar aktivt för Östersjön

Miljö- och naturresursutskottet i Nordiska rådet har valt Anders Eriksson och Christina Gestrin från...

Publicerad på: 29.01.2013 Läs mer