Publicerad på 29.01.2013

Artikelkategorier

Mittengruppen arbetar aktivt för Östersjön

Miljö- och naturresursutskottet i Nordiska rådet har valt Anders Eriksson och Christina Gestrin från Mittengruppen som Östersjö-rapportörer.

Utskottet kommer under detta år att lägga uppmärksamhet i Östersjöns miljötillstånd och diskutera bland annat hur de nordiska finansieringsinstitutioner kan fortsättningsvis stöda projekt och innovationer som förbättrar Östersjöns miljötillstånd i enlighet med HELCOM:s handlingsplan för Östersjön. Mittengruppens ledamöter har ansett i utskottet att Östersjöfrågorna är högaktuella också med tanke på svaveldirektivet och IMO:s klassificering av Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde.

Kontaktuppgifter:
Christina Gestrin
tel. +358 50 511 3121
christina.gestrin(a)eduskunta.fi

Anders Eriksson
tel. +358 457 522 1603
anders.eriksson(a)lagtinget.ax

Mari Hokkanen
Politisk sekreterare, miljö och naturresurser
Mittengruppen i Nordiska rådet
tel. +358 50 574 1559
mari.hokkanen(a)eduskunta.fi