Sökresultat för Östersjön

 • Rädda strömmingen i Östersjön!

  ...om begränsningar av industriellt trålfiske i Östersjön till Baltic Sea Fisheries Forum. – Strömmingen är en viktig länk i Östersjöns ekosystem, men beståndet lider av otillräcklig tillgång på föda och...

  Läs mer
 • Vänta inte på EU – återupprätta Norden som europeisk maktfaktor

  ...har dem? Hur ska Danmark ensamt övervaka Grönland utan hjälp från i synnerhet Norge? Om Norden, Östersjön och Nordatlanten ska bevaras som ett lågspänningsområde måste de nordiska länderna själva stå...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...under vinterhalvåret. Förbättrandet av Östersjöns hälsa kräver intensifierat internationellt samarbete. Mittengruppen kommer därför att lägga fram förslag för cirkulärt omhändertagande av näringsämnen, minskade utsläpp av giftiga ämnen och harmoniserade regelverk...

  Läs mer
 • Förslaget om en rapport om Nordens gemensamma säkerhet godkändes

  ...gemensam situationsbild i det nya säkerhetsläget i Norden. – Norden ligger mitt i tre strategiskt viktiga områden: Östersjön, Atlanten och Arktis. Vi behöver varandra, och Nato behöver oss. Låt oss...

  Läs mer