Publicerad på 15.03.2023

Efterfrågar en rapport om Nordens gemensamma säkerhet

Nordiska rådet har enhälligt godkänt Mittengruppens förslag om att be de nordiska regeringarna om att göra en ny ”Stoltenberg-rapport” om Nordens gemensamma säkerhet. Det viktiga i beslutet är även att både Nordiska rådets och ministerrådets i det här sammanhanget skall ses över.

– Under utskottsbehandlingen ställde sig hela presidiet bakom förslaget – dock ville man ändra på rubriken, så att vi inte längre är ute efter en “Stoltenberg II” utan i stället en “totalförsvarsrapport”. Den här kosmetiska ändringen har också Mittengruppen godkänt, säger Hanna Katrín Friðriksson från Mittengruppen.

– Utgångspunkten för Stoltenberg-rapporten från 2009 var att ge en översikt, en gemensam situationsbild, på den gemensamma nordiska säkerheten och föreslå åtgärder. Det är densamma sak som vi är ute efter nu: en gemensam situationsbild i det nya säkerhetsläget i Norden.

– Norden ligger mitt i tre strategiskt viktiga områden: Östersjön, Atlanten och Arktis. Vi behöver varandra, och Nato behöver oss. Låt oss nu få en uppdaterad lägesbild, en gemensam utgångspunkt för vårt fortsatta agerande.

Debatten ägde rum under Nordiska rådets temasession i Reykjavik den 15 mars.